Čtenářská gramotnost

Workshopy čtenářské gramotnosti

Projekt iKAP JMK II nabízí učitelům odborných předmětů středních škol v Jihomoravském kraji podporu směrující ke zvýšení čtenářské gramotnosti žáků.

Vzdělávací seminář: Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Lektor: PhDr. Libor Kyncl

 

Učitel odborných předmětů získá balíček služeb:

 • Účast na workshopu
 • následné konzultace s lektorem (osobní, telefon, e-mail)

Průběh workshopu vychází z programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

 • Nabízí účastníkům metody, jimiž lze pracovat s žáky s textem, a hledá v nich čtenářské dovednosti, které jednotlivé metody rozvíjejí.

 • Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků zatím nezabývají. Kurs jim má sloužit jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

 • Kurs je určen učitelům základních i středních škol, kteří s žáky ve svých hodinách pracují s písemnými informacemi a zdroji (tedy např. učitelé 1. stupně ZŠ, F, Bio, Ch, Z, D, Čj, Aj…, Ov, ) a zpracovávají je.

 • V průběhu kursu dostávají účastníci textové materiály a pracovní listy.

Seznámení s metodami:

 • Alfa box (práce s grafickým organizérem)                                                      
 • INSERT, tabulka INSERTu, Desetiřádková pyramida (odborný text)     
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – E-U-R   
 • Vědomostní kooperativní Bingo
 • Ano-ne (diskusní metoda k odbornému textu)
 • Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant (odborný text; krásná literatura)
 • Skládankové učení (kooperativní práce s odborným textem)
 • Analýza tabulky čtenářských dovedností a strategií                    
 • Párové čtení (práce s textem povídky)
 • Budeme sdílet své komentáře a postřehy k metodám z kurzů

Workshopy i další konzultace odborně obstarávají PhDr. Libor Kyncl a Mgr. Beata Kynclová, certifikovaní lektoři programu ČRWCT a dlouholetí lektoři čtenářské gramotnosti.

Workshopy čtenářské gramotnosti pokračují pod vedením lektorů v projektu Implementace KAP JMK II a navazují na workshopy čtenářské gramotnosti uskutečněné v úspěšně ukončeném projektu PolyGram.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.