Čtenářská gramotnost

O studijním programu

V rámci projektu PolyGram je čtenářská gramotnost podpořena dvěma aktivitami:

1. Matematická čtenářská gramotnost

Aktivitu naplňuje partner č. 1 JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU, Z. S. P. O. - bližší informace najdete ve studijním programu Matematická čtenářská gramotnost.

2. Čtenářská gramotnost v odborných předmětech učebních oborů středních škol v Jihomoravském kraji.

Realizací aktivity se zabývá příjemce JIHOMORAVSKÝ KRAJ.

A) Podpora čtenářské gramotnosti workshopy pro učitele odborných předmětů středních škol JMK 

Workshopy i další konzultace odborně obstarávají PhDr. Libor Kyncl a Mgr. Beata Kynclová, certifikovaní lektoři programu ČRWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a dlouholetí lektoři čtenářské gramotnosti.

Účastníci během workshopu:

  • Analyzují a reflektují jednotlivé metody a postupy, pojmenovávají jejich pozitiva i rizika.
  • Analyzují vybrané čtenářské dovednosti obsažené v představovaných metodách.
  • Hledají další témata, s nimiž mohou ve vlastních třídách těmito metodami pracovat

Po workshopu:

Lektoři zůstávají s učiteli v elektronickém, případně i osobním kontaktu, reagují na jejich otázky, podporují je konzultací, radou, příklady, doporučují případné úpravy v učitelských záměrech či přípravách, společně s dalšími organizátory projektu zavěšují popsané a realizované učitelské přípravy na webové stránky projektu – a umožňují tak vzájemnou inspiraci učitelů.

 

B) Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském kraji – realizuje www.scio.cz,s.r.o. - www.svetgramotnosti.cz

Cílem pilotního programu je zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji. 

Proběhnou tři etapy testování žáků a mezi testováním jsou plánovány workshopy pro pedagogy vybraných škol.

Pilotní program probíhá na vybraných školách:

  • Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace (Partner 14)
  • Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace (Partner 22)
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace (Partner 11)
  • Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace (Partner 13)
  • Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.