KAP III

 • Vzdělávání pohledem z kraje
 • Přihlášek přibývá
 • Spolek vypravěčů učí školáky naslouchat příběhům a umění vyprávění
 • Analytik EduIN: Jihomoravský kraj je vynikající, Nantl to dělá dobře
 • Maturitu, nebo výuční list? 9 škol v kraji nabízí volbu až během studia
 • Jihomoravští žáci volili v prvním kole Nerudovou, ve druhém Pavla
 • Náměstek Nantl vyzval jihomoravské ředitele SŠ: Pracujte s portfolii
 • Počty žáků na jihomoravských středních školách rostou
 • Tři Liberce žáků prošly vloni Národním plánem doučování
 • Nejlepší tři studentské hry roku 2022 jsou z Jižní Moravy
 • Zástupci škol Kyjovska našli čas a diskutovali o spolupráci
 • Třicet jihomoravských studentů získalo stipendium pro nadané
 • Žáci a rodiče si střední školu vyberou online
 • Workshop podnikavosti může přijít i do vaší školy
 • Školní inspekce upozorňuje na nadané žáky. Na jižní Moravě je umíme najít
 • Jak vzdělávat herní vývojáře
 • Komise SEDEC se v Brně zabývala vzděláváním
 • Jak vychovávat podnikavé absolventy?
 • Brázdu nejlíp vyorala žákyně z Klobouk
 • První okresní partnerství pro vzdělávání vzniklo v okrese Brno-venkov
 • Analýza potřeb území po zapracování připomínek
 • Aplikace Start iD pomůže jihomoravským studentům najít práci snů
 • Podnikavá konference: Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků
 • 2. konference center metodické podpory IKAP JMK II: Podpora pedagogů žáků se SVP
 • Analýza potřeb území je veřejně vyvěšená k připomínkování
 • Kam se hlásí jihomoravští žáci ZŠ? My to víme
 • Dokumenty
 • Tematické skupiny
 • Akce, workshopy, konference
 • Kontakty
 • Přihlášek přibývá

  27. 3. 2023

  Počet podaných přihlášek na střední školy v Jihomoravském kraji meziročně stoupl o 3194 (z 30 306 na 33 500 přihlášek).

   

  Největší zájem je tradičně o studium na gymnáziích, absolutní rekord v převisu poptávky nad nabídkou je letos 13,9 žáka na 1 místo v lavici (to je případ osmiletého studia na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha). Pojďme se teď na statistiky přihlášek na jihomoravské střední školy podívat podrobněji. V tomto článku se zaměříme na obory čtyř-, šesti- a osmileté.

  Úvodem ještě musí pro pořádek zaznít, že každý žák má možnost podat si přihlášku na dvě střední školy, které naprostá většina žáků využívá. Proto čísla přihlášek představují zhruba dvojnásobek počtu žáků.

  Stejně jako v případě článku o rostoucím počtu žáků na jihomoravských středních školách se na přihlášky podíváme v rámci jednotlivých jihomoravských okresů. A začneme opět Blanskem.

  Okres Blansko

  Na čtyřleté obory podali žáci v blanenském okrese 1641 přihlášek (meziročně +49). Největší zájem je o gymnázia (Gymnázium Boskovice 151 přihlášek na 60 míst, Gymnázium Blansko 132/75). Gymnázium Boskovice zaznamenalo největší absolutní nárůst počtu přihlášek v okrese, a to +29 oproti loňskému roku.

  Co se týče relativních, poměrných změn v letech 2022/23 a 2023/24, je školou s nejvyšším nárůstem Gymnázium Rájec-Jestřebí se 100% nárůstem počtu podaných přihlášek ve čtyřletých oborech.

  Oborem s nejmenším počtem podaných přihlášek je Mechanik strojů a zařízení na boskovické Střední škole André Citroëna (11). Následuje Mechanik seřizovač na Střední škole technické a gastronomické v Blansku (12) a shodně obory Výtvarné zpracování keramiky a porc.-kamnářství a Nábytkářská a dřevařská výroba na Masarykově střední škole v Letovicích (oba 17). Největší pokles počtu přihlášek je na oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole Boskovice (ale i tam je letos více než čtyřnásobný převis počtu přihlášek nad volnými místy pro žáky).

  Šestiletý studijní obor má v okrese Blansko pouze již zmíněné rájecké gymnázium, kde došlo k nárůstu podaných přihlášek o 22. Oproti loňsku, kdy se do třídy o kapacitě 24 židliček hlásilo 20 žáků (83,3 %), je letos více zájemců než volných míst (42 zájemců na 24 míst, tedy 175% zájem).

  Osmileté obory otvírají blanenské a boskovické gymnázium. Zde je zájem setrvale vysoký. V případě Blanska přišel stejný počet přihlášek jako vloni (130) a v Boskovicích jich přišlo o 7 méně než v loňském roce (111 oproti loňským 118). Obě gymnázia otvírají pro primány po jedné třídě.

  Okres Brno-město

  V okrese Brno-město přišlo do středních škol na čtyřleté obory celkově o 1191 přihlášek více než v loňském roce, což představuje nárůst o 11,56 %. Školami, resp. obory s největším počtem přihlášek jsou Gymnázium Křenová (416 přihlášek, nárůst o 48), dále Informační technologie na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova (329 přihlášek, nárůst o 96) a na třetím místě jsou Gymnázium Elgartova (323 přihlášek, meziročně +24) a Obchodní akademie a VOŠ Brno, Kotlářská (323 přihlášek, meziročně -52).

  „Skokany roku“ jsou Gymnázium Brno Vídeňská (+150 přihlášek a +112 %), Ekonomika a podnikání na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova (+143/+163 %) a Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše (+101/+78 %).

  Čtyřleté obory, které se v rámci okresu Brno-město potýkají s nejnižším zájmem, jsou Mechanik strojů a zařízení - číslicově řízené stroje na SŠ strojírenské a elektrotechnické Brno (6 přihlášek) a shodně tři obory na Střední škole pro zdravotně znevýhodněné na Kamenomlýnské – Masér sportovní a rekondiční, Obchodní akademie a Sociální činnost (po 7 přihláškách).

  Největší pokles zájmu zaznamenalo Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, a sice o 197 přihlášek.

  Všech 12 brněnských škol, které nabízejí 6leté studijní programy, hlásí větší počet přihlášek než volných míst. Na 363 míst přišlo do škol celkem 2411 přihlášek, což oproti loňskému roku znamená nárůst o 358 přihlášek. Největší zájem projevují žáci 7. tříd o Gymnázium Brno, Vídeňská (447 přihlášek), dále pak o Gymnázium Brno, Křenová (379) a Gymnázium Brno, Slovanské náměstí (376). Největší šanci dostat se ze 7. třídy na střední školu mají žáci, kteří se přihlásili na obor Hudba na Hudební konzervatoři (88 přihlášek na 53 míst) a Gymnázium - sportovní příprava na Sportovním gymnáziu L.Daňka Brno (29 přihlášek na 15 míst).

  U osmiletých studijních oborů (s výjimkou Taneční konzervatoře jde o osmiletá gymnázia) vzrostl zájem meziročně o 11 %, což v absolutních číslech je 238 přihlášek (z loňských 2175 na letošních 2413). Počet volných míst zůstává oproti loňsku stejný. Největší zájem je o Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše (451 přihlášek), Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 (417) a Gymnázium Brno-Řečkovice (397). Taneční konzervatoř je jedinou školou, kde je nižší počet přihlášek než nabízených míst (30 vs. 40).

  Okres Brno-venkov

  Přihlášek na střední školy přišlo v okrese Brno-venkov 1785, což je o 141 více než v loňském roce.

  Ve čtyřletých oborech dominuje z hlediska počtu přihlášek obor Mechanik elektrotechnik na Střední škole elektrotechnické a energetické Sokolnice, která je i skokanem roku (125, což je o 46 více než vloni), dále Gymnázium Tišnov (115 přihlášek, meziročně +24) a Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka (87 přihlášek, +38 meziročně).

  Na opačném konci je obor Mechanik seřizovač na soukromé SOŠ a SOU Kuřim (5 přihlášek na 12 volných míst), soukromá Základní škola a gymnázium Ježek bez klece (12 přihlášek na 15 míst) a obor Mechanik elektrotechnik také na SOŠ a SOU Kuřim (13 přihlášek na 22 míst).

  Největším relativním nárůstem zájmu se může pochlubit Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, které zaznamenalo o 78 % přihlášek více než před rokem.

  Šestiletý obor mohou v okrese Brno-venkov studovat žáci pouze v 1 třídě na Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka. O toto studium projevilo zájem 110 žáků, což je o 23 více než vloni.

  Osmiletá gymnázia jsou v okrese 4 a všechna zaznamenala meziroční pokles zájmu o studium. Nejvíce Gymnázium Židlochovice (-22 přihlášek) a Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice (-14 přihlášek). Tišnovské a šlapanické gymnázium mají meziroční pokles o 1, resp. 2 přihlášky. Nejvíce přihlášek přijali právě na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice (206), na dalších místech žebříčku je Gymnázium Židlochovice (138), Gymnázium Tišnov (120) a Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice (79). Všude ale zájem převyšuje počet nabízených míst. Každé gymnázium otvírá pro primány jen jednu třídu.

  Okres Břeclav

  Na Břeclavsku přibylo meziročně 202 přihlášek, na 1534 volných míst (meziroční pokles kapacity o 60 míst) tak letos připadá 1796 přihlášek. Z nárůstu 202 přihlášek jich 93 připadá na čtyřleté obory.

  Největší zájem v okrese je o studium obchodní akademie na Střední průmyslové škole E. Beneše a Obchodní akademii Břeclav, kam přišlo 122 přihlášek (o 39 víc než před rokem). Za obchodní akademií je na druhém místě Gymnázium a JŠ Břeclav a obor Elektrotechnika, taktéž na SPŠ E. Beneše (shodně po 112 přihláškách). Na Břeclavsku je o 4leté studijní obory ve srovnání například s Brnem nižší zájem, který nepřevyšuje 3 přihlášky na 1 volné místo ve školní lavici.

  Nejmenší zájem je o obor Průmyslový desing na Soukromá SPŠ Břeclav CULTUS, kam přišla jediná přihláška. Následuje Nábytkářství v Městské střední odborné škole, Klobouky u Brna (6 přihlášek na 20 míst) a obor Gastronomie na Gymnáziu a SŠ Mikulov (13 přihlášek na 30 míst). Největší meziroční pokles zaznamenali na dvou gymnáziích, a sice břeclavském (-20 přihlášek) a mikulovském (-13).

  Na pět osmiletých gymnázií na Břeclavsku přišlo 380 přihlášek, což je meziroční nárůst o 23. Největší zájem je o břeclavské gymnázium (116 přihlášek, meziročně +9), Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče (106, +12) a Gymnázium Velké Pavlovice (85, +11).

  Okres Hodonín

  V hodonínském okrese – stejně jako na Břeclavsku – přibylo přihlášek. Hodonínsko dlouhodobě bojuje s odlivem žáků na střední školy do sousedního Zlínského kraje (především na Uherskohradišťsko). Do středních škol v okrese Hodonín přišlo o 257 přihlášek více, celkově 2903 přihlášek, nabízených míst je přitom 2515. S přihlédnutím k faktu, že každý žák si podává 2 přihlášky, je to jasný převis nabídky nad poptávkou.

  Co se čtyřletých oborů týká, na předních místech z hlediska zájmu jsou (jako v případě jiných okresů) gymnázia. Na první příčce skončilo Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov (113 přihlášek, meziročně +19). Ale už na místě druhém je studium Informačních technologií na Obchodní akademii a Střední škole polytechnické Veselí nad Moravou (97, +44). Tento obor a škola je také skokanem roku. Zde je pravděpodobné, že část přihlášek je od žáků, kteří mají trvalé bydliště naopak v okrese Uherské Hradiště. Třetí místo má studium Praktická sestra opět v Kyjově na Klvaňově gymnáziu a SOŠ zdravotnické a sociální (89, +2).

  Nejmenší zájem na Hodonínsku je o obor Hotelnictví na soukromé Veřejnosprávní akademii a střední škole (9 přihlášek na 25 míst, meziroční pokles o 10 přihlášek), dále o obor Ekonomika a podnikání na stejné škole (13 přihlášek na 25 míst, pokles o 2 přihlášky) a obor Mechanik seřizovač na Integrované střední škole Hodonín (20 přihlášek na 30 míst, tady je ale meziroční nárůst o 6 přihlášek).

  Osmileté obory nabízejí na Hodonínsku tři gymnázia. Největší zájem mezi žáky 5. tříd o víceletá gymnázia budí hodonínské gymnázium, kam přišlo 127 přihlášek (o 22 více než před rokem). Druhé kyjovské gymnázium i třetí Purkyňovo gymnázium ve Strážnici ovšem přijaly méně přihlášek než vloni (o 8, resp. o 10). Podal-li si žák například přihlášku na hodonínské a na strážnické gymnázium, větší šanci má ve Strážnici (47 přihlášek a 30 míst).

  Okres Vyškov

  I na Vyškovsku počet přihlášek meziročně mírně vzrostl, a to o 167 (z 1102 na 1269).

  Nejvíce přihlášek ze čtyřletých oborů dostalo Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov, a to 113 (meziroční nárůst o 8 přihlášek). Největší nárůst zájmu má studium na Gymnáziu a Obchodní akademii Bučovice (93 přihlášek, meziroční nárůst +29). Na třetím místě je u žáků studium Obchodní akademie, a to opět na vyškovské škole (84 přihlášek, +18).

  Nejmenší zájem je o studium Veřejnosprávních činností na ISŠ Slavkov u Brna (21 přihlášek na 15 míst – jde o nový obor, takže se očekává nárůst zájmu), následovaný oborem Strojírenství na SOŠ a SOU Vyškov (28 přihlášek, na 25 míst, meziročně +4) a Stavebnictví na stejné škole (29 přihlášek na 25 míst, +1). Z čehož vyplývá, že na všech čtyřletých oborech je více přihlášek než nabízených míst.

  V okrese Vyškov žádná škola nenabízí šestiletý studijní obor, ostatně stejně jako Břeclavsko a Hodonínsko.

  Osmileté studium je na Vyškovsku možné ve Vyškově a v Bučovicích. Ve Vyškově je oproti Bučovicím dvojnásobný zájem (194), který ale meziročně poklesl o 20 přihlášek. Naopak bučovické gymnázium přijalo o 5 přihlášek než vloni (celkem 88).

  Okres Znojmo

  Znojemsko hlásí o 197 přihlášek více než před rokem. Na 2511 přihlášek čeká 1907 míst ve školních lavicích, což znamená převis míst nad počtem přihlášených.

  Nejvíc přihlášek ze čtyřletých oborů přišlo na znojemské Gymnázium Dr. K. Polesného (170, meziročně -3). Následuje studium Praktická sestra na SZŠ a VOŠ zdravotnické ve Znojmě (104, +15) a zájemci o studium na znojemském Gymnáziu, SOŠ pedagogické, OA a JŠ (93, +3). Nejvyšší meziroční nárůst zájmu je na Gymnáziu Moravský Krumlov (+24).

  Nejmenší zájem mají deváťáci o studium Technického lycea na Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov (11 přihlášek na 30 míst), dále Technického lycea v rámci Gymnázia, SOŠ pedagogické, OA a JŠ ve Znojmě (21 přihlášek na 30 míst). Malý zájem je také o studium Sociální činnosti, a to jak na soukromém SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo, tak na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov (shodně 24 přihlášek). Největší meziroční pokles přihlášek jsme zaznamenali na obor Ekonomika a podnikání, opět na soukromém SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo.

  Šestileté studijní obory nabízejí Gymnázium Moravský Krumlov a Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo. Zájem o studium je vyšší na moravskokrumlovském gymnáziu (67 přihlášek na 30 míst, meziroční nárůst je o 31 přihlášek, což představuje 86 %). Na znojemské dvojjazyčné gymnázium s němčinou si podalo přihlášky 42 sedmáků.

  Víceleté gymnázium lze na Znojemsku studovat na dvou gymnáziích v okresním městě – Gymnáziu Dr. K. Polesného a Gymnáziu, SOŠ pedagogické, OA a JŠ. Obě gymnázia otevírají pro primány po jedné třídě. Zájem o studium je velmi podobný – 85 přihlášek na první a 81 na druhou školu.

  Příště se zaměříme na ostatní obory, technické a praktické vzdělání.

   

  Honza Šmikmátor

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.