KAP III

Zástupci škol Kyjovska našli čas a diskutovali o spolupráci

5. 12. 2022

Ředitelé základních a středních škol z Kyjovska se ve dnech 1. a 2. prosince setkali na výjezdním setkání. Cílem bylo navázat a posílit kontakty vedení škol a diskutovat nad propojením a návaznostmi základního a středního stupně vzdělání. Setkání uspořádal spolek místního akčního plánu (MAP) Kyjovské Slovácko a mimo ředitelů a zástupců ředitelů škol se ho účastnili také zástupci Krajského akčního plánu pro vzdělávání (KAP) Jihomoravského kraje.

Setkání se konalo v útulném prostředí Vinných sklepů Skalák ve Skalce nedaleko Kyjova. Po přivítání účastníků předstoupili zástupci středních škol z regionu a představili své ústavy kolegům ze základních škol. Jmenovitě to byly Střední škola polytechnická Kyjov, Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec.

Organizátoři setkání z Kyjovského Slovácka poté uspořádaly tzv. World Café. Jde o diskusní formát, kde se u několika stolů střídají lidé a společně diskutují na dané téma. U každého stolu je zapisovatel, který zapisuje klíčové poznatky, které z diskuse vyplynou. Přítomní se rozesadili k pěti zapisovatelům a pěti stolkům. Tématem diskuse bylo – jak jinak – propojování a spolupráce základních a středních škol. Všichni se shodli na tom, že jednou z hlavních překážek užší spolupráce škol je nedostatek času, nicméně právě podobná setkání pomáhají bariéry mezi zástupci ZŠ a SŠ bořit.

Dalším bodem programu byl příspěvek Jany Klusákové Seďové na téma Digitální wellbeing. Paní Klusáková Seďová je výkonnou ředitelkou organizace s názvem Replug.me, která se věnuje digitální výchově a klade si za cíl vést školáky (ale nejen školáky) ke zdravému vztahu k technologiím. Žákům by se kontakt s moderními technologiemi neměl zakazovat ani omezovat, ale především vysvětlovat jejich návykovost a rizika spojená s „předávkováním“.

Velkou část odpoledního programu organizátoři věnovali Karlu Gargulákovi a Václavu Korbelovi z PAQ Research a jejich analýze dat z projektu Mapa vzdělávání se speciálním zaměřením na oblast Kyjovska.

Na závěr čtvrtečního programu vystoupila ředitelka Vzdělávacího institutu pro Moravu (VIM) Leona Sapíková a představila auditoriu svou organizaci a její činnost.

Následovala večeře a volný program, ke kterému ve Vinných sklepích Skalák zahrála i cimbálová muzika.

V pátek dopoledne odborný program zakončila Jana Stejskalová workshopem na téma stanovování rozvojových cílů školy, v němž se zúčastnění zástupci vedení škol z Kyjovska osvojili praktické dovednosti.

Setkání zástupců KAP a MAP obce s rozšířenou působností Kyjov a obce Moravský Písek bylo jedním z řady setkání, která KAP JmK pořádá od letošního podzimu postupně ve všech obcích s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.

Honza Šmikmátor

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.