KAP III

2. konference center metodické podpory IKAP JMK II: Podpora pedagogů žáků se SVP

Kdy: středa 8. 6., 10–15
Kde: aula Krajského úřadu JmK, Cejl 73, Brno

Výroční konference KA 06 Centra metodické podpory má za úkol splnit několik aspektů pro účastníky konference, kterými budou zejména metodičtí pracovníci jednotlivých CMP a také zástupci podpořených škol:
V úvodním referátu náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání Mgr. Jiří Nantl, L.L.M.  zhodnotí aktuální stav v jihomoravském školství a přiblíží účastníkům  představu, jak dále se vzděláváním dětí a žáků se SVP,  s podporou „paragrafových škol“ a s podporou společného vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Představí možnosti systémového ukotvení metodické podpory na základě pozitivních  výstupů  projektu.
Koordinátoři projektu PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. a PaedDr. Petr Petráš představí metodické aktivity všech CMP za tento školní rok a provedou komparaci školního roku předešlého a aktuálního.
Ing. Simona Neubauerová zhodnotí ve svém příspěvku podporu pedagogů žáků se SVP v našem kraji, podporu ze strany úřadů, ŠPZ, ŠPP, ale i neziskového sektoru.
PhDr. Jana Petrášová provede srovnání aktuální podpory pedagogů v českém školství (podpůrná opatření, ŠPP, ŠPZ…) a podpory, která byla poskytována před 50-ti lety. Srovnání provede  na několika případových studiích.
V závěru konference proběhne diskuse a zhodnocení aktivit projektu.
Garant projektu: Mgr. Ondřej Fišer, 54165 8303, fiser.ondrej@jmk.cz

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.