KAP III

Kam se hlásí jihomoravští žáci ZŠ? My to víme

11. 4. 2022

Od poloviny dubna se na jihomoravských středních školách rozběhnou přijímací zkoušky. Jihomoravský krajský úřad eviduje na základě podkladů dodaných středními školami téměř 30 tisíc podaných přihlášek. Toto číslo je o 2300 přihlášek vyšší než v loňském školním roce. Co dalšího nám statistiky prozradily? To se dozvíte, když budete pokračovat ve čtení. 

Na začátek jedna drobná, ale důležitá metodologická poznámka. Číslo 29 376 je součet všech přihlášek, nikoli počet studentů, kteří se na střední vzdělávací stupeň hlásí. Žáci si mohou podávat přihlášky na dvě školy a většina z nich to tak dělá, ale ne všichni. Proto ani není možné vydělit počet přihlášek dvěma, abychom dostali počet uchazečů o statut středoškolského studenta nebo učně. 

Dalším zkreslením dat může být, že tři střední školy nám data o počtu přijatých přihlášek do času zpracování tohoto článku neposkytly. Od škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, však všechna potřebná čísla máme. 

Na co jsme přišli? Budeme srovnávat čísla přihlášek z loňského roku 2021 a čísla aktuální. Ze srovnání vyplývá, že na střední školy přišlo v letošním roce o 2 287 přihlášek více. To nás nepřekvapilo, protože růst kopíruje demografická data. Při detailnějším pohledu se ale můžeme dozvědět zajímavé věci. 

 

O jaký typ studia je největší zájem? 

Největší meziroční nárůst je vidět v úplném středním odborném vzdělání s maturitou (obory M), kam letos přišlo o 874 přihlášek více než v loňském roce. Z toho nejvíc v okrese Blansko a nejméně v okrese Vyškov. 

Druhý nejvyšší nárůst zaznamenalo střední vzdělání s výučním listem (obory H) – celkově za Jihomoravský kraj o 632 přihlášek více, nejvyšší nárůst (+286) v okrese Brno-město. Naproti tomu v okrese Břeclav pozorujeme pokles zájmu (-15 přihlášek oproti loňskému roku). 

Z gymnaziálních studií vede u uchazečů to nejdelší, osmileté (+319 přihlášek). Naopak čtyřleté studium v absolutních číslech stagnuje (+14) a vzhledem k vyšší populaci končících žáků to znamená pokles zájmu. 

 

Jak školy reagovaly na poptávku? 

Otvírání nových tříd a oborů, o které je zvýšený zájem, je úlohou ředitelů škol, kteří musejí strategicky rozvažovat a odhadovat zájem budoucích absolventů základních škol. Své rozvahy mohou opřít o dlouhodobé záměry v rámci Jihomoravského kraje, především o Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. 

Lze říci, že počty přijímaných žáků v jednotlivých typech studia kopírují zájem. Nejvyšší navýšení pozorujeme u úplného středního odborného vzdělávání s maturitou. 

 

Hlavní trendy bodově 

 • Z přijatých přihlášek jsme zjistili, že v celém Jihomoravském kraji roste poptávka po odborném vzdělávání s maturitou.  

 • Roste zájem o studium na lyceích (na úkor gymnázií). 

 • V loňském roce poklesl zájem o studium gastronomických oborů a obecněji o uplatnění absolventů ve službách. Důvodem je pravděpodobně koronavirová pandemie. V letošním roce se zájem o tyto obory opět zvyšuje. Jen potravinářské obory zaznamenaly nárůst o 220 přihlášek. 

 

 

A o jaké konkrétní obory je v letošním roce největší poptávka (v porovnání s nabídkou míst)? U maturitních oborů to jsou: 

 1. Asistent zubního technika 

 1. Grafický design 

 1. Užitá malba 

 1. Design interiéru 

 1. Užitá fotografie a média 

 1. Průmyslový design 

 1. Pedagogické lyceum 

 1. Scénická a výstavní tvorba 

 1. Gymnázium - sportovní příprava 

 1. Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

Největší poptávka ve srovnání s nabídkou mezi obory s výučním listem letos jsou: 

 1. Puškař 

 1. Mechanik, opravář motorových vozidel 

 1. Aranžér 

 1. Autolakýrník 

 1. Kadeřník 

 1. Ošetřovatel 

 1. Spojový mechanik 

 1. Umělecký keramik 

 1. Cukrář 

 1. Autoelektrikář 

 

Kompletní data jsou k dispozici zde

Přejeme žákům hodně štěstí při přijímacích zkouškách. 

 

Honza Šmikmátor 

s vydatným přispěním Oldřicha Vybírala 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.