KAP III

 • Vzdělávání pohledem z kraje
 • Přihlášek přibývá
 • Spolek vypravěčů učí školáky naslouchat příběhům a umění vyprávění
 • Analytik EduIN: Jihomoravský kraj je vynikající, Nantl to dělá dobře
 • Maturitu, nebo výuční list? 9 škol v kraji nabízí volbu až během studia
 • Jihomoravští žáci volili v prvním kole Nerudovou, ve druhém Pavla
 • Náměstek Nantl vyzval jihomoravské ředitele SŠ: Pracujte s portfolii
 • Počty žáků na jihomoravských středních školách rostou
 • Tři Liberce žáků prošly vloni Národním plánem doučování
 • Nejlepší tři studentské hry roku 2022 jsou z Jižní Moravy
 • Zástupci škol Kyjovska našli čas a diskutovali o spolupráci
 • Třicet jihomoravských studentů získalo stipendium pro nadané
 • Žáci a rodiče si střední školu vyberou online
 • Workshop podnikavosti může přijít i do vaší školy
 • Školní inspekce upozorňuje na nadané žáky. Na jižní Moravě je umíme najít
 • Jak vzdělávat herní vývojáře
 • Komise SEDEC se v Brně zabývala vzděláváním
 • Jak vychovávat podnikavé absolventy?
 • Brázdu nejlíp vyorala žákyně z Klobouk
 • První okresní partnerství pro vzdělávání vzniklo v okrese Brno-venkov
 • Analýza potřeb území po zapracování připomínek
 • Aplikace Start iD pomůže jihomoravským studentům najít práci snů
 • Podnikavá konference: Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků
 • 2. konference center metodické podpory IKAP JMK II: Podpora pedagogů žáků se SVP
 • Analýza potřeb území je veřejně vyvěšená k připomínkování
 • Kam se hlásí jihomoravští žáci ZŠ? My to víme
 • Dokumenty
 • Tematické skupiny
 • Akce, workshopy, konference
 • Kontakty
 • Informace o projektu

  Cílem původního projektu KAP JMK a následně i současného navazujícího projektu KAP JMK III je nastavení a plánování strategického řízení ve vzdělávání v rámci regionálního školství na úrovni kraje. Jeho hlavním úkolem je řešit systémové zlepšení řízení škol a zvýšit kvalitu vzdělávání s orientací zejména na kvalitu vzdělávání s výsledkem dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka.

   

  Součástí projektu je i pomoc s nastavováním funkčních partnerství a vzájemnou spolupráci mezi školami a jejich zřizovateli na jedné straně a zaměstnavateli na straně druhé, se snahou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území Jihomoravského kraje.

   

  Projekt se soustředí zejména na SŠ, VOŠ a konzervatoře, dále potom i na organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. V průřezových tématech jsou také zohledněny zájem a potřeby základních a mateřských škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

   

  Klíčové aktivity projektu:

  Rozvoj a aktualizace KAP

  Aktivita bude aktivní po celou dobu projektu a bude navazovat na aktivity KAP JMK. Současně bude

  obsahovat všechna povinná témata KAP a aktivity budou v souladu s platnými Postupy KAP III.

   

  1. Analýza potřeb v území – realizační tým zpracuje analýzu vývoje trhu práce a vzdělávání navázáním na Analýzu v KAP JMK

  2. Prioritizace potřeb na území kraje – realizační tým ve spolupráci s partnery v území zpracuje prioritizaci na základě dostupných podkladů

  3. Tvorba Akčních plánů rozvoje vzdělávání – realizační tým na základě předchozích aktivit zpracuje Akční plány pro rok 2023, 2024 a 2025

  4. Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury – realizační tým zpracuje následující rámce:

  a) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol

  b) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ

  c) Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení

  5. Realizace KAP – realizační tým naváže na činnost tematických skupin v rámci KAP JMK, aktualizuje dle povinných témat a dle plánu vznikne 6 modifikovaných tematických skupin pro cílovou skupinu projektu. Součástí činností realizace KAP budou také setkání s MAP a další setkání, semináře a workshopy pro cílovou skupinu a jejich síťování.

  6. Průběžné vyhodnocování činností – v průběhu realizace a na konci bude realizační tým vyhodnocovat dosažení dílčích cílů a stanovených priorit.

  Evaluace procesu krajského akčního plánování

  Hlavním cílem bude vyhodnocení celého procesu krajského akčního plánování ve vzdělávání respektive

  projektu KAP JMK, který probíhal v letech 2015–2021, respektive do roku 2023.

   

  ---------------------------------------------

   

  Krajský akční plán vzdělávání (KAP) je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích a na oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat. Z pohledu vzdělávací soustavy jsou to zejména , VOŠ a konzervatoře, organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení.

   

  V klíčových (povinných) tématech bude vždy zohledněn zájem a potřeby základních a mateřských škol a zájmového a neformálního vzdělávání. Některé podaktivity směřující k tvorbě KAP bude zpracovávat žadatel/příjemce projektu, některé podaktivity celého procesu budou realizovány prostřednictvím MŠMT.

   

  KAP má přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol;

  • systémovému zlepšení řízení škol s orientací na kvalitu vzdělávání;

  • zvýšení kvality vzdělávání v jednotlivých krajích a snížení disparit mezi jednotlivými kraji;

  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;

  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování;

  • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci workshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, a jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe;

  • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání;

  • rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

   

  KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s Metodickou podporou akčního plánování.

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.