iKAP JMK II

Konference ŠPZ - Úpravy obsahu vzdělávání

Ve dnech 30.5.-31.5.2022 proběhla konference ŠPZ - Úpravy obsahu vzdělávání

 

Konference byla určena pro pracovníky školských poradenských zařízení
Program konference 30.5.2022:
8:00 – 9:00 prezence účastníků
8:00 – 8:45 ubytování části účastníků dle aktuálních hotelových kapacit
9:00 – 9:30 zahájení konference
Mgr. Jiří Nantl, LL.M, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Hynek Nespěšný, vedoucí odboru školství Krajského úřadu JMK
9:30 – 10:00 RNDr. Kamil Ubr (Národní pedagogický institut ČR, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání)
Revize RVP ZV
10:00 – 10:45 Mgr. et Bc. Marek Khýr (Základní škola, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, vedoucí Speciálně pedagogického centra)
Psychologické vyšetření v ŠPZ jako podklad pro úpravu obsahu vzdělávání (konkretizace požadavků na úpravu obsahu, respektování vývojového hlediska, reálnost požadavků pro žáka i pedagogy)
10:45 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11:45 PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová (Národní pedagogický institut ČR, vedoucí oddělení Společné vzdělávání)
Dopady revize RVP ZV na vzdělávání žáků se SVP
11:45 – 12:15 Mgr. Martina Brožková (Národní pedagogický institut ČR, odborný pracovník – speciální pedagog, vedoucí oddělení Poradenství)
Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková (Národní pedagogický institut ČR, Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče)
Role ŠPZ při doporučování PO Úpravy obsahu vzdělávání
Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, trvání projektu 9/2020-8/2023.
12:15 – 12:30 Diskuse k příspěvkům, shrnutí dopoledního bloku
12:30 – 13:30 oběd, ubytování
13:30 – 15:30 Metodici ŠPZ s odborným komentářem PaedDr. Petra Hanáka, Ph.D.
Návrh úprav obsahu vzdělávání dle jednotlivých typů znevýhodnění
15:30 – 16:00 Coffee break
16:00 – 17:45 Metodici ŠPZ s odborným komentářem PaedDr. Petra Hanáka, Ph.D.
Návrh úprav obsahu vzdělávání dle jednotlivých typů znevýhodnění
18:00 večeře, společenský večer
Program konference 31.5.2022:
8:00 – 9:00 snídaně pro ubytované účastníky
9:00 – 10:45 Workshopy
1. Faktory ovlivňující vzdělávání žáka (dopady zdravotního znevýhodnění do vzdělávání)
2. Identifikátor znevýhodnění, určování stupně PO a jejich dopad na úpravu obsahu vzdělávání (rozložení ročníku, přesuny obsahu vzdělávání aj.)
3. Provázanost úprav obsahu s dalšími PO (metody, organizace vzdělávání, pomůcky, hodnocení apod.)
4. Doporučování úprav obsahu vzdělávání dle rozumových schopností žáka
10:45 – 11:15 Coffee break
11:15 – 13:00 Diskuse k obsahu workshopů, shrnutí konference, závěr
13:00 Oběd
14:00 – 16:00 Individuální konzultace s lektory konference:
PaedDr. Petrem Hanákem a Ph.D. a Mgr. et Bc. Markem Khýrem

 

Prezentace lektoři:

 

Prezentace metodičky SPC-PPP:

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.