iKAP JMK II

Odborný seminář 16.12.2020

Dne 16. prosince 2020 od 13:00 se uskutečnil odborný seminář partnerů projektu „iKAP JMK II“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, který proběhl on-line formou v systému MS Teams.

Program odborného semináře:

Zahájení, úvod 

 1. Finanční řízení projektu 
  1. Aktuální informace
  2. IS Pro Manager – vkládání dokumentů, zkušenosti a poznatky
 2. Věcné řízení projektu – odborní garanti
  1. IS Pro Manager – vkládání dokumentů, zkušenosti a poznatky
  2. Harmonogram setkávání partnerů projektu
  3. Ukázka přípravy, realizace a vykazování akcí (seminářů, workshopů, atd.) v IS Pro Manager
  4. Veřejné zakázky
  5. Různé

Prezentace finanční části: 

Prezentace věcné části: 

Doplňující informace k veřejným zakázkám: 

Základní podklady projektu, jako je právní akt a jeho přílohy naleznete zde.

Vzor změn harmonogramu aktivit: 

Struktura dokladování věcné části: 

Struktura dokladování finanční části: 

Zápis ze semináře: 

 

Záznam z odborného semináře:

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.