iKAP JMK II

KA07 Profesní rozvoj managementu škol

Cílem této klíčové aktivity je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry.

Projektové aktivity budou probíhat ve třech bězích ve čtyřech podaktivitách. Budou probíhat na SSŠ Brno nebo na školách. Zúčastní se jich 120 ředitelů škol a školských zařízení.

KA07-1 Tematicky zaměřená metodická setkání ředitelů

Tematicky zaměřená metodická setkání ředitelů – Úvodní metodické setkání bude realizováno pro celou skupinu ředitelů. Následující metodická setkání budou tematicky zaměřena a realizování pro menší skupinu cca 10 osob. Bude využita řízená diskuze, která bude prokládána praktickými ukázkami z praxe.

KA07-2 Odborné stáže a exkurze

Stáže budou realizovány formou konzultací u odborníka z praxe ve škole či ve firmě. Aktivita bude probíhat pro menší skupiny po 5 osobách na 4 místa. Dále budou realizovány exkurze do škol a firem pro skupinu 10 osob.

KA07-3 Metodická poradna pro zkušené ředitele

Metodická poradna bude realizována pro 60 zkušených ředitelů 12x za projekt.

KA07-4 Individuální konzultace

Ředitelům škol bude nabídnuta podpora pro řízení formou individuálních konzultací. Budou mít možnost obrátit se na projektové konzultanty, odborníky z praxe.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.