iKAP JMK II

KA04 Podpora gramotností

Cílem je navázat na aktivity z projektů realizovaných v rámci implementace krajského akčního plánu I. Logická návaznost bude zachována u matematické gramotnosti, v oblasti čtenářské gramotnosti budou podpořeni učitelé odborných předmětů středních škol ve spolupráci s učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů na jednotlivých školách.

V souvislosti s rychlým rozvojem digitalizace společnosti a v návaznosti na aktivity probíhající v době pandemie koronaviru, bude ve větší míře podpořen rozvoj digitální gramotnosti a pedagogů a žáků škol.

Podpora gramotnosti je rozdělena do následujících podaktivit:

KA04-1 Matematická gramotnost

Tato oblast bude podpořena dílčími částmi projektu jako jsou: konzultační a poradenské centrum, výukové materiály, dílny, kroužky, exkurze a soustředění.

KA04-2 Čtenářská gramotnost

Cílem podpory rozvoje čtenářské gramotnosti je zvýšení všeobecné složky vzdělávání formami profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů a přímými konzultacemi metodikem pro čtenářskou gramotnost.

KA04-3 Digitální gramotnost

Digitální gramotnost bude v projektu rozvíjena prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí potřebných k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Tyto kompetence se mění v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.