iKAP JMK II

KA02 Podpora podnikavosti a kreativity

Cílem klíčové aktivity je podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních kol, podpory síťování škol, vytvoření a zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.

Podpora podnikavosti a kreativity je rozdělena do následujících podaktivit:

KA02-1 P-ZÁZEMÍ

Projekt rozšíří podporu vzdělávání pro podnikavost do dalších škol, ale především se zaměří na stabilizaci sítě již zapojených škol, jejich větší podporu a vybudování týmů učitelů na zapojených školách. Zároveň do Jihomoravského kraje přinese nové programy a aktivity podporující podnikavost, iniciativu a kreativitu (PIK).

Součástí podaktivity bude také budování a rozvoj komunikačních platforem pro žáky, studenty a učitelé, včetně rozvoje P-portálu a webových aplikací podporujících některé aktivity projektu.

KA02-2 P-SBOROVNA

Podaktivita se zaměřuje na pravidelnou podporu a vzdělávání koordinátorů podnikavosti na školách. Podaktivita bude řešit koncepci rozvoje vzdělávání, vzájemný přenos zkušeností, přenos zkušeností ze zahraničí a spolupráci s PdF MU.

KA02-3 P-KONFERENCE

Tato podaktivita je zaměřena na podporu přímého sdílení inspirace a motivace; propagační akce na podporu povědomí o PIK. Zahrnuje konference pro pedagogy a krajské stakeholdery v tématu PIK. Na konferencích jsou prezentovány nejúspěšnější podnikavé/kreativní nápady žáků (školních firem, komunitních projekt atd.)

Důležitou součástí je také rozesílání pravidelného informačního newsletteru o podnikavosti.

KA02-4 P-PROGRAMY

Jedná se o nabídku programů a produktů pro přímou podporu realizace PIK aktivit na školách. V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou plošně v celém Jihomoravském kraji pomáhat školám zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáku podnikavost, iniciativu a kreativitu. Bude využito metodiků jednotlivých partnerů projektu, externích subjektů i metodiků některých zapojených škol.

Součástí některých programů je realizace ŽÁKOVSKÝCH MINIPROJEKTŮ jako jednoho z nejkomplexnějších a nejúčinnějších nástrojů pro získávání a trénování podnikavých kompetencí.

KA02-5 P-PROGRAMY SDÍLENÉ Z JINÝCH REGIONŮ

Jedná se o INSPIRACI ze zahraničí – příklady dobré praxe, které měl žadatel možnost sdílet v rámci meziregionálního projektu E-COOL. V rámci tohoto projektu měl žadatel možnost vyměňovat zkušenosti a vidět konkrétní příklady dobré praxe v rámci podpory podnikavosti v dalších devíti regionech napříč Evropou.

V návaznosti na oblast podnikavost v KAP II budou vytvořeny a pilotně vyzkoušeny některé prvky ze sdílených příkladů dobré praxe formou vytvoření nových programu pro pedagogy a studenty.

KA02-6 P-KREATIVITA

Tato podaktivita si klade za cíl vytvořit centralizované místo pro vzdělávání učitelů v oblasti herní tvorby a příbuzných oborů, Jedná se o obory game design, grafický design, informatika, programování, animace, matematika, fyzika, malba, zvukový design a marketing.

Vznikne tak zázemí pro kvalitní herně vzdělávací komunitu, která bude pracovat na zlepšení odborného vzdělávání a zvyšování kvality výuky na grafických, informatických a uměleckých středních školách. Vzdělávání bude realizováno formou workshopů, přednášek a společnými reflektivními setkáními, jejichž výstupem budou vzdělávací metodiky pro současné a budoucí obory herní tvorby.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.