KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Základní informace o tematické skupině

  Metodik tematické skupiny podpora polytechnického vzdělávání: Mgr. Miroslav Marek, marek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz, 723309702

  Seznam členů tematické skupiny:

  Jméno

  Instituce

  Ing. Iva Houbová

  Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita Brno

  Mgr. Milan Klim

  Základní škola Břeclav, Slovácká 40

  RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

  Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

  Ing. Jana Králová

  Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

  Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

  Mgr. Iva Nevěčná

  Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

  Mgr. Marie Šimáčková

  Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

  RNDr. Jana Tillerová

  Střední škola technická a ekonomická Brno,Olomoucká, příspěvková organizace

  Mgr. Jiří Vorlíček

  Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

  Ing. Vilém Závodný 

  Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

  Ing. Oldřich Životský

  Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

   

  Vymezení oblasti intervence:

  Stanovení polytechnického vzdělávání jako priority je reakcí na nedostatek pracovních sil zejména v technických povoláních, polytechnické vzdělávání má připravit kvalitně vzdělané, flexibilní a odborně připravené pracovní síly, jejichž vzdělávání odpovídá struktuře a požadavkům trhu práce.

  Polytechnické vzdělávání vychází ze vzdělávacího konceptu STEM. Koncept obsahově a metodologicky propojuje vzdělávání v oblasti: přírodovědné (S – Science) + technické (T – Technology + E – Engineering) + matematické (M – Mathematics).

  Pro české vzdělávací prostředí koncept STEM znamená kvalitativní změnu v pojetí vzdělávání a v jeho vnitřním uspořádání. Polytechnické vzdělávání nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělání a jednotlivými předmětovými oblastmi.

  Polytechnické vzdělávání lze realizovat jak v oboru vzdělání gymnázium, které poskytuje vzdělávání všeobecného charakteru, tak v odborném a uměleckém vzdělávání v jeho složce odborné i všeobecné – společné pro všechny obory vzdělání. Pro technický a přírodovědný směr odborného vzdělávání je žádoucí, aby se uskutečňovalo podle uvedeného polytechnického principu.

  Ve složce všeobecného vzdělávání existuje v rámci přírodních věd obsahové a metodologické propojení s technickými vědami – je to deklarovaný požadavek, který je vyjádřen stanovením vzdělávacího obsahu: např. chemie a její technické aplikace, fyzika a její aplikace.

  Technické vědy nejsou zařazeny ve všeobecně vzdělávací složce kurikula jako samostatný obor, jsou konkretizovány zúženě do podoby jedné vyčleněné oblasti, která je společná všem vzdělávací oborům – informatika a informační a komunikační technologie (IKT).

  Polytechnicky pojaté středoškolské vzdělávání utváří širší základ uplatnitelnosti:

  - pro další vzdělávání jedinců,

  - pro pravděpodobně během života nutné rekvalifikace pro jinak profilované profese.

   

  Využitelnost polytechnicky pojatého vzdělávání:

  - Polytechnicky připravení absolventi oboru vzdělání gymnázium získají žádoucí vstupní kompetence pro vysokoškolské vzdělávání STEM.

  - Polytechnicky připravení absolventi odborného vzdělávání jsou připraveni na rychlý proces adaptace podle specifických potřeb zaměstnavatele.

  - Polytechnicky vzdělaní absolventi využijí svou přírodovědnou a technickou gramotnost v běžném osobním a občanském životě.

   

  Je oblast zahrnuta v projektech Implementace KAP? Ano, v projektu PolyGram

   

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.