KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Informace o projektu

  KAP - Krajský akční plán Jihomoravského kraje

  Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území JMK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech.

   

  Implementační projekty KAP I

  V současné době jsou realizovány 2 navazující krajské projekty – KaPoDaV a PolyGram. Projekty vychází z potřeb, jež byly identifikovány v dokumentu 1. KAP a na základě jednaní tematických skupin. Projekt Polygram je cílený na oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, projekt KaPoDaV obsahuje témata kariérového poradenství, podnikavosti a celoživotního učení. Jedná se projekty tříleté, které reagují na aktuální potřeby škol v Jihomoravském kraji. Administrativní tým KAP pravidelně informuje zástupce škol o možnostech zapojení, stavu a případné komplementarity či nesouladu projektů se šablonami pro SŠ prostřednictvím webových stránek projektu. 

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.