KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Základní informace o tematické skupině

  Metodik tematické skupiny ICT Kompetence:

  Ing. Olga Hölzlova, olga.holzova@cichnovabrno.cz, 602821510

  Členové tematické skupiny:

   

  Jméno

  Instituce

  Mgr. Hana Bednaříková

  Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace

  Ing. Roman Guráň

  Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

  PaedDr. Pavel Hanousek

  Code creator, s.r.o

  Ing. Miloš Kříž

  Střední škola technická a ekonomická Brno,Olomoucká, příspěvková organizace

  Mgr. Zdeněk Nezval

  Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

  Ing. Marie Potůčková

  Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

  RNDr. Lenka Hrušková

  Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

  Ing. Jan Šafář

  Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

  Mgr. Roman Poledna

  Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

  Ing. Ludmila Brestičová

  Mendelova univerzita v Brně

  Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M

  Středisko služeb školám

   

   

  Vymezení oblasti intervence:

  Cílem Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 je zvýšení implementace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání. Nejedná se pouze o předměty přímo zaměřené na informační technologie, ale o používání digitálních kompetencí jako průřezového tématu napříč celým vzdělávacím procesem. Dotýká se žáků i učitelů, kteří musí být schopni použít své digitální kompetence nejen pro svou potřebu, ale i pro podporu výuky a vhodně do ní začlenit použití ICT. Toto téma může prostupovat všemi povinnými oblastmi akčního plánování ve vzdělávací oblasti. A také zasahuje další gramotnosti, tedy čtenářskou, jazykovou, matematickou, přírodovědnou, sociální i finanční.

  Digitální technologie dnes zásadním způsobem zasahují do našich životů – při práci, ve volném čase, při komunikaci, při získávání informací. Schopnost využívat DT je a bude rozhodující pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce v budoucích letech. Z tohoto důvodu je nutné posunout školy v tomto ohledu kupředu a motivovat učitele k sebevzdělávání a zájmu o nové technologie využitelné ve vzdělávacím procesu tak, aby byli schopní předávat znalosti z těchto oblastí svým studentům ve všech předmětech a také je motivovat k tomu, aby využívali ICT ne jenom pro zábavu, ale zejména pro studium a práci. I studenty je potřeba motivovat k tomu, aby se technologiím chtěli hlouběji věnovat. Nastupující generace potřebuje technologie chápat a vyvíjet, nikoliv pouze používat.

  Je oblast zahrnuta v projektech implementace KAP? - Není

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.