KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Základní informace o tematické skupině

  Metodik tematické skupiny Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání: Mgr. Tereza Musilová, tereza.musilova@jcmm.cz, 603272689

  Seznam členů tematické skupiny:

   

  Jméno

  Instituce

  Ing. Irena Pavlíčková

  SPŠ chemická Brno, Vranovská

  Mgr. Hana Pohlídalová

  ZŠ Brno, Bosonožská 9

  Ing. Leona Přibylová

  SŠ TEGA, Blansko

  Mgr. Kateřina Hašková

  Masarykova univerzita, Brno

  Mgr. Zuzana Porubská

  SŠ a VOŠ Boskovice

  Mgr. Dagmar Navrátilová

  Kariérový poradce, OSVČ

  Paedr.Karel Rivola 

  Středisko služeb školám, Znojmo

  Mgr. Lenka Pataki

  SOU, Kyjov

  Mgr. Dagmar Gallistová

  SŠSE Trnkova 113, Brno

   

  Vymezení oblasti intervence:

  Skupina je zaměřena na podporu a rozvoj kariérového poradenství. Členové skupiny jsou odborníky v oblasti kariérového poradenství, kteří pracují s různou cílovou skupinou. Právě díky tomu je skupina schopná identifikovat silné stránky a slabá místa kariérového poradenství v rámci kraje a dlouhodobě přinášet podněty pro rozvoj poradenství.

  Hlavním důvodem pro rozvoj kariérového poradenství jsou zvyšující se nároky na jednotlivce nabízejícího své schopnosti na trhu práce, na němž je stále těžší se zorientovat. Jde o službu, ke které by měl být rovný přístup na základě dobrovolnosti klienta. a která za optimálních podmínek vede k úsporám jak pro klienta, který činí informovaná rozhodnutí o vlastní profesní budoucnosti, tak pro stát, kde služba působí jako prevence dlouhodobé nezaměstnanosti.  Od rozvoje kariérového poradenství ve středním školství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání, a naopak vyšší množství žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuálního vzdělávání.

  Kariérové poradenství je založeno na celostním přístupu. Ve svém integrálním pojetí žáky vzdělává, informuje, rozvíjí a podporuje. Pomáhá jim s identifikací silných a slabých stránek, zájmů, předpokladů či vlastních limitů: co by v životě chtěli, v čem se jim daří, čeho se obávají (podpora při sebepoznávání). Díky sebepoznání se žáci mohou lépe zaměřit na to, v čem se dál rozvíjet (vzdělávání a osobní rozvoj). A díky práci na sobě zase posilují sebereflexi, sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, a mohou se tak lépe rozhodovat o své budoucnosti (plánování kariérové dráhy). Nácvik přijímacích pohovorů, exkurze, besedy s odborníky ve školách ad. (vzdělávání v oblasti fungování světa práce) pomáhají odbourávat strach z neznáma.

  Žák, který dokáže najít, ověřit, vyhodnotit a využít informace či jiné zdroje podpory, vhodně komunikovat, efektivně řešit problémy a rozhodovat se (rozvoj klíčových kompetencí), má daleko větší schopnost adaptovat se na neočekávané situace ve škole a následně i v práci.

  Kariérové poradenství tak provazuje celou vzdělávací a výchovnou činnost školy: pomáhá žákům dávat učivo do kontextu jejich osobnosti, zázemí, nadání či limitů dle jejich potřeb a přání tak, aby nejen znali, co se v předmětu naučí, ale i uměli a mohli obsah vzdělávání úspěšně uplatnit na trhu práce.

  Je oblast zahrnuta v projektech Implementace KAP? Ano – do projektu KaPoDaV

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.