KAP

 • Workshopy, konference
 • Kontakty
 • Podpora KAP a ŠAP/PA
 • Základní informace o tematické skupině

  Metodik tematické skupiny škola jako centrum celoživotního učení: Mgr. Martin Majcík, majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, 727813551

  Členové tematické skupiny:

   

  Jméno

  Instituce

  Ing. Josef Klein

  Střední škola technická a ekonomická Brno,Olomoucká, příspěvková organizace

  Ing. Irena Langerová

   Střední škola polytechnicka Brno, Jílová, příspěvková organizace

  Kateřina Kindlerová

  Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace

  PaeDr. Jan Marek

  Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

  Mgr. Iveta Motlová

  Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

  Ing. Vladislava Janíčková

  SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

  Bohumila Tutovičová

  Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

  Kateřina Budínková

  Svaz průmyslu a dopravy ČR

  Ing. Pavel Slezar

  Svaz průmyslu a dopravy ČR

   

  Realizace dalšího vzdělávání je v dnešní době nedílnou součástí činnosti středních škol, které v Jihomoravském kraji nabízejí celou řadu kurzů, školení či profesních kvalifikací určených pro veřejnost či zaměstnavatele. Školy se tak stávají podstatným nástrojem, který dospělým lidem slouží k doplnění požadovaného vzdělání, kvalifikace a odbornosti. Pro střední školy představuje poskytování dalšího vzdělávání doplňkovou činnost, což se projevuje v personálních kapacitách, které se organizaci vzdělávacích aktivit věnují. Řada činností, mezi které můžeme zahrnout například propagaci, realizaci kurzů, práci s lektory či získávání autorizací, je často zajišťována pouze jedním člověkem nebo menším týmem.

  Cílem tematické skupiny Škola jako centrum celoživotního vzdělávání je dát prostor pro sdílení zkušeností právě pracovníkům škol, kteří se realizaci dalšího vzdělávání věnují v rovině administrativní a organizační. Během pravidelných setkání dochází k identifikaci problémových oblastí agendy pracovníků, vymezení nedostatků v systému fungování dalšího vzdělávání apod. Tyto podněty jsou následně rozpracovány v rámci Krajského akčního plánu vzdělávání Jihomoravského kraje, což umožňuje hledat možná řešení těchto problémů.

  Aby skupina reflektovala specifika jednotlivých oborů a škol, jsou její součásti pracovníci ze škol různých zaměření, například strojírenství, zemědělství či řemesel a zapojeny jsou také školy z různých oblastí Jihomoravského kraje. Dále se skupiny účastní zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Regionální hospodářské komory Brno, protože další vzdělávání se týká také vzdělávání zaměstnanců ve firmách.

  V případě vašeho zájmu o zapojení do skupiny či další informace se prosím obraťte na

   

  Mgr. Martin Majcík

  odbor školství

  metodik Krajského akčního plánu vzdělávání

   

  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Telefon: 727 813 551

  E-mail: majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz

  Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.