E-COOL

Aktivity projektu

Hlavní aktivity projektu:

 • Vytvoření regionálních skupin stakeholders, které budou sdílet příklady dobré praxe a analyzovat jejich přenositelnost do regionu
 • Výměna zkušeností – příklady dobré praxe
 • 3 Meziregionální tematické semináře na téma:
  • Dobrá praxe ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru
  • Pracovní metodika pro vzdělávání podnikavosti
  • Vzdělávání podnikavosti u znevýhodněných skupin
 • 3 Meziregionální workshopy
 • Studijní návštěvy s ukázkami příkladů dobré praxe
 • Příprava Akčního plánu s promítnutím možností přenosu příkladů dobré praxe do regionu

Projekt je rozdělen do 2 navazujících fází:

1. fáze: Proces učení, tj. předávání a analýza příkladů dobré praxe (délka trvání 3 roky), hlavní výstupy:

 • 8 setkání stakeholderů na každého partnera, 80 celkem
 • 3 meziregionální semináře vč. studijních návštěv (Brno/Česká republika, Groningen/Nizozemsko, Záhřeb/Chorvatsko)
 • 3 meziregionální workshopy vč. studijních návštěv (Jelgava/Lotyšsko, Exeter/Velká Británie, Bari/Itálie)
 • 24 příkladů dobré praxe (prezentace, analýza potenciálu pro implementaci)
 • 1 zahajovací seminář (Sevilla/Španělsko)
 • 1 workshop pro budování kapacit pro realizaci politiky (Miercuria/Rumunsko)
 • 1 akční plán na každého partnera, 10 celkem
 • 10 zpráv o zkušenostech získaných z meziregionální výměny

 2. fáze: Proces implementace akčního plánu (délka trvání 2 roky), výstupy:

 • 10 regionálních hodnotících zpráv o akčních plánech
 • 2 meziregionální schůzky pro hodnocení akčních plánů
 • 1 závěrečná konference v Bruselu/Belgii
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.