E-COOL

1. meziregionální workshop v Jelgavě

1. meziregionální workshop v Jelgavě

V rámci meziregionálního projektu E-COOL, uskutečňovaného pod záštitou programu Interreg Europe, se ve dnech 11. - 12.6.2019 konal 1. meziregionální workshop, jež byl realizován v Jelgavě, ve 4. největším městě Lotyšska. Projekt je zaměřen na podporu podnikavosti mladých lidí a jednou z jeho aktivit je sdílení příkladů dobré praxe mezi partnery. Jihomoravský kraj, jako jeden z 10 partnerů, se jej zúčastnil také, a to ve složení Eriky Dittrichové (hlavní manažerka projektu) a Jany Panáčkové (manažerka projektu), spolu s Maximem Dužkem jako stakeholderem vyslaným za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy.

První část programu začínala setkáním řídícího výboru projektu E-COOL. Jednání bylo zaměřeno na průběh projektu, průběžné aktivity a výstupy projektu, administrativní činnosti, propagaci a publicitu projektu a naplňování harmonogramu.

V druhé části programu byla pozornost zaměřena na konání 1. meziregionálního workshopu, jež navazuje na 1. meziregionální seminář, který se konal v prosinci loňského roku v Brně. Na tomto semináři prezentovali partneři 10 příkladů dobré praxe v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru a tyto příklady byly následně všemi partnery zhodnoceny. Výsledkem společného úsilí bylo zvolení 3 nejlepších příkladů dobré praxe, jež se na lotyšském workshopu do hloubky prezentovaly a analyzovaly. Projekt "Playpark Brno" se mezi tento výběr zařadil a stal se tím zástupcem za Jihomoravský kraj. Příklad dobré praxe prezentoval náš stakeholder Maxim Dužek. Dalšími prezentujícími byli posléze zástupci z Velké Británie a Španělska, které je také zároveň hlavním partnerem projektu. Součástí workshopu byla i studijní návštěva do podnikatelského inkubátoru v Jelgavě.

Dalším pokračováním vzájemné spolupráce bude 2. meziregionální seminář, jehož místo oficiálního konání bylo zvoleno Nizozemí a v rámci projektu se zde podíváme opět na podzim letošního roku.

 

IMG_2295. IMG_20190612_085208_web.jpg IMG_20190612_085601_web.jpg IMG_2331. IMG_20190612_103829_web.jpg IMG_20190612_111034.jpg IMG_20190612_154008_web.jpg IMG_20190612_135116.jpg

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.