PolyGram (ukončený)

Splnění cílů projektu

Cíle projektu:

  1. Nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti.
  2. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast.
  3. Pilotně odzkoušet metodickou podporu odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání.

Podrobný popis podmínek, splnění parametrů a indikátorů

Do projektu bylo zapojeno 28 partnerů s finančním příspěvkem, kteří disponují materiálním a administrativním zázemím, které je potřebné ke splnění projektových cílů. Odpovědnost žadatele za řízení projektových aktivit a financování projektu byla zajištěna pracovníky oddělením prevence a volnočasových aktivit odboru školství KrÚ JMK, které řídí a administruje také projekt KAP JMK, čímž došlo k propojení I-KAP i KAP. Na straně partnerů projektu byla realizace projektových aktivit zabezpečena odbornými garanty jednotlivých partnerů. O finanční stránku projektu se staral finanční manažer žadatele. Realizační tým žadatele pravidelně komunikoval se všemi partnery a jejich odpovědnými zástupci, a to ohledně výkazů práce, monitorovacích indikátorů, zpráv o realizaci, žádosti o platbu apod.

Výstupy ve formě výukových materiálů jsou ke stažení zde.

Projekt splnil všechny parametry a indikátory v rámci realizace klíčových aktivit.

 

 

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.