PolyGram (ukončený)

M-konference Matematika v PolyGramu

M-konference 13. 5. 2020

Konference byla určena pro pedagogy matematiky zejména z Jihomoravského kraje, ale i přilehlých regionů. M-konferenci připravil Partner 01 JCMM,z.s.p.o. a proběhla formou online videokonference v prostředí Google Meet. Byly sdíleny a předány nabyté zkušenosti z M-aktivit v rámci projektu PolyGram.

Výstupem je sborník příspěvků: 

M-konference je realizována a financována v rámci projektu „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Konferenční příspěvky odvysílané dne 13. 5. 2020:

1. RNDr. Jiří Herman, Ph. D. - krajský garant pro SŠ bez maturity

Síťování škol v rámci projektu

https://drive.google.com/file/d/1mFhP-QdorZ9bTS7-T0GoNDYwKky4W-rp/view?usp=sharing

 

2. RNDr. Peter Krupka, Ph.D. - krajský garant pro víceletá gymnázia

M-dílny 

https://www.youtube.com/watch?v=526L4aAMqOs

 

3. Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. - krajský garant pro SŠ s maturitou

M-tábory

https://drive.google.com/file/d/1mINM0yJDBL5cn10fSvkprKUSYdtm0FYr/view?usp=sharing

 

4. Mgr. Jaroslav Hejný - krajský garant pro ZŠ okresů Břeclav, Hodonín, Blansko, Vyškov

M-exkurze

https://drive.google.com/file/d/1sg6KWlHhG6l3VegwbUndlDTEsy2KlRLd/view?usp=sharing

 

5. Mgr. Michaela Jedličková - krajský garant pro ZŠ okresů Brno-město, Brno-venkov, Znojmo

M-soustředění https://drive.google.com/file/d/17z2XwtLO0uXoGhmpYLc_bXNourQV4rNv/view?usp=sharing

6. Mgr. Lenka Křipská – vedoucí M-kroužku

M-kroužek na 1. st. ZŠ https://drive.google.com/file/d/1nDCivF16OACDOouVdR06e9sc77SmT4Sh/view?usp=sharing

videoúkol https://www.youtube.com/watch?v=y-h6cEMmrJI

7. Mgr. Pavel Sikora – vedoucí M-kroužku

M-kroužek na nižším stupni víceletého gymnázia

https://youtu.be/Fcj-pplIhS0   

videoúkol https://youtu.be/lK-2nMEr29w 

8. Mgr. Miroslav Staněk  - metodik pro SŠ odborné s maturitou

Výuka matematiky na SOŠ https://drive.google.com/file/d/1on3hkdQShhHwvnb6SmXlUaRI_760yw9o/view?usp=sharing

9. Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová – specialistky matematické čtenářské gramotnosti

Úvod do matematické čtenářské gramotnosti  https://drive.google.com/file/d/1mUBn3JuJCi7kQsD_dNuiShTkwOrZ7qIm/view?usp=sharing

Didaktické pomůcky https://drive.google.com/file/d/1mggyrdRLjCCpBzApn164gy5W7tj8vT8H/view?usp=sharing

Kritické myšlení v matematice tady a teď  https://drive.google.com/file/d/1mkQ5opEjKg6ZB0J3rFDrUJX8aB2m9BMM/view?usp=sharing

10. PhDr. Mgr. Michaela Drexler - – specialistka matematické čtenářské gramotnosti

Distanční studium pomocí eye-trackeru

https://drive.google.com/file/d/1mlAUqg_G6P0eV-HW2sbRZ7LUsB8r7Fil/view?usp=sharing

QR kódy v matematice

https://drive.google.com/file/d/1moRESmcq232uyCh7UnjmmyTXP2TtZ0AX/view?usp=sharing

11. Mgr. Petr Pupík - metodik pro SŠ všeobecné a vedoucí M-kroužku

Sbírka příkladů k maturitě

https://drive.google.com/drive/folders/1t_8mbmbXNVpuL4MTJ9UkQ4CUdHIQvzCp?usp=sharing

Komentář ke sbírce příkladů k maturitě https://drive.google.com/file/d/1iOSwUxkRbE8ASGsXHhrIbz95kc8DpHpy/view?usp=sharing

Deskové hry https://drive.google.com/file/d/1KHu_if942VOhx2q16EzpmQs79TihBRaM/view?usp=sharing

Zkušenosti z distanční výuky

https://drive.google.com/file/d/1KpP8YFBirkkXHl8SsmU299H6eYYJfDkV/view?usp=sharing

12. Ing. Veronika Zedníčková – odborná garantka aktivit projektu PolyGram, KrÚ JMK, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit

Cíle projektu PolyGram

https://drive.google.com/file/d/1pmIHg8rHl7L2y2zIctVwDkadm2jz6Hv-/view?usp=sharing

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.