PolyGram (ukončený)

Závěrečná online konference PolyGram

Realizační tým projektu PolyGram – „Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ uspořádal 26. května 2020 závěrečnou on-line konferenci na téma:

„Přínos projektu PolyGram pro rozvoj polytechnického a odborného vzdělávání“

 

Cílem konference bylo zhodnotit přínos projektu PolyGram pro rozvoj polytechnické výchovy na všech stupních primárního a sekundárního vzdělávání. Prezentací zkušeností a výsledků z realizace aktivit projektu PolyGram a na příkladech dobré praxe podpořit vzájemnou spolupráci škol Jihomoravského kraje v polytechnické výchově dětí.

 

Program konference včetně prezentací

09:00-11:00    Jednání konference – přednášky

 • Vystoupení zástupce OŠ KrÚ JMK - Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit
 • Přínos projektu PolyGram pro rozvoj polytechnického a odborného vzdělávání  - Ing. Veronika Zedníčková, projekt PolyGram - prezentace zde: 
 • Realizace projektu „Technika“ a jeho výsledky - doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., UP Olomouc - prezentace zde: 
 • Podpora polytechnického vzdělávání a jeho výsledky v Jihomoravském kraji - Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, Národní pedagogický institut ČR - prezentace zde: 
 • Perspektiva výuky technických oborů ve středních školách - RNDr. Petr Koiš, Ph.D., Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace - prezentace zde: 
 • Odborná praxe a stáže na odborných pracovištích – základ odbornosti - Ing. Jiří Michele, TOS Kuřim - prezentace zde: 
 • Kybernetická bezpečnost – nikoli potřeba, ale nutnost - Ing. Olga Hölzlová, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace - prezentace zde: 

 

Příklady dobré praxe – zkušenosti z realizace projektu PolyGram

 • Rozvoj matematické gramotnosti - Partner 01 – JCMM, z. s. p. o. - prezentace zde: 
 • Technické MŠ – „co se v mládí naučíš, …“ - Mgr. Hana Burianová, ZŚ a MŠ Moravské Knínice - prezentace zde: 
 • Podpora technické přípravy na ZŠ - neuskutečnilo se - problémy s připojením. Textová verze připraveného vystoupení zde: . - Mgr. Pavel Tauwinkl, ZŠ Moravský Krumlov
 • Podpora čtenářské gramotnosti ve středních odborných školách - Mgr. Libor Kyncl, metodik čtenářské gramotnosti - 
 • Ekologie – nedílná součást polytechnické výchovy - Partner 02 – EKO GYMNÁZUIM, o. p. s. - prezentace zde: 
 • Spolupráce střední odborné školy se ZŠ ve volnočasových aktivitách - Partner 19 – Střední školy dopravy a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace - prezentace zde: 
 • Prezentace dosavadní činnosti kabinetu COV ve stavebnictví a jeho výstupy s výhledem na projekt iKAP JMK II - Partner 24 – Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace - prezentace zde: 
 • Diskuse, závěr konference

 

Konference proběhla v systému Microsoft Teams a byla nahrávána. 

Zde jsou dva záznamy z konference:

1. část Jednání konference přednášky  

.

2. část Příklady dobré praxe – zkušenosti z realizace projektu PolyGram

 

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.