PolyGram (ukončený)

1. konference „Aspekty výuky odborných předmětů na středních školách“ 16.10.2019

DSC09593__Medium_.DSC09600__Medium_.DSC09608__Medium_.DSC09623__Medium_.DSC09626__Medium_.DSC09631__Medium_.DSC09632__Medium_.DSC09636__Medium_.DSC09639u__Medium_.jpgDSC09640__Medium_.DSC09642__Medium_.DSC09643__Medium_.DSC09650u__Medium_.jpgDSC09655__Medium_.

Realizační tým projektu PolyGram – „Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ uspořádal 1. konferenci na téma:

„Aspekty výuky odborných předmětů na středních školách“

Konference se konala dne 16. října 2019 v aule Administrativního a školícího centra KrÚ JMK, Cejl 530/73, Brno.

Cílem konference bylo nastínit požadavky a potřeby pro rozvoj výuky odborných předmětů a odborné praxe na středních školách a na příkladech dobré praxe ukázat možnou cestu naplnění těchto požadavků a potřeb. Současně byly na konferenci představeny některé metody a způsoby podpory rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti.

Program konference

16. října 2019

Jednání v plénu - aula

Vystoupení zástupce Odboru školství KrÚ JMK 

                               Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit - prezentace:

Podpora rozvoje výuky odborných předmětů na SŠ

                                Mgr. Marta Stará, Oddělení odborného vzdělávání MŠMT

Polytechnika – nedílná součást vzdělávání na SŠ

                               Mgr. Petr Paníček, NÚV - prezentace: 

Předmět „Technika“ a jeho využití v polytechnice - prezentace: . Za Jihomoravský kraj zapojena jedna ZŠ - Boskovice příspěvková organizace nám. 9. května.

Aspekty odborného vzdělávání na SŠ

                               Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace - prezentace: 

Zkušenosti z rozvoje polytechniky v rámci projektu KAP

                               Mgr. Mirek Marek, ředitel Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace - prezentace: 

Výstupy a produkty databáze OP VK a jejich využití

                               Mgr. Josef Mach, Metodik projektu PolyGram - prezentace:  , ohodnocené výukové materiály k Polytechnice.

Výsledky testování čtenářské gramotnosti žáků SŠ a jejich analýza

                               www.scio.cz, s.r.o. - prezentace: 

Diskuse

 

Odpolední jednání v sekcích

1. sekce Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti v odborných předmětech na SŠ – učebna 121

 • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti - www.scio.cz, s.r.o. - workshop metod čtenářské gramotnosti: volné psaní, klíčová slova, skládankové učení, hraní rolí, plickers.com
 • Zkušenosti z realizace čtenářské gramotnosti na škole - partner07 – Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Aktivity pro podporu matematické gramotnosti - partner01 – JCMM, z.s.p.o. - prezentace: 

2. sekce Polytechnika – tvorba učebních materiálů pro ZŠ, spolupráce se ZŠ – učebna 120

 • Přínos projektu PolyGram pro nadané a mimořádně nadané žáky: partner23 – Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Realizace aktivit projektu Polygram: partner03 – Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Ukázka využití učebních materiálů: partner05 – I. Německé zemské gymnasium, základní škola a MŠ, o.p.s.- prezentace: 
 • Technické olympiády pro žáky ZŠ: partner27 – Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace - - prezentace: 
 • Kroužky polytechniky – spolupráce se ZŠ: partner19 – Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Zažijte školu o autech a motorkách: partner06 – Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Z činnosti kroužků na SPŠ Jedovnice: partner17 – Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace - videa Divadlo fyziky a soutěž JEDOBOT
 • Tvorba učebních materiálů a jejich využití: partner10 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Praktické seznámení mladé generace s polygrafií na SŠG Brno: partner21 – Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace - prezentace: 

3. sekce Polytechnika – příklady dobré praxe – aula

 • Co nového v odborném vzdělávání: partner13 – Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Organizace kroužků – Řezba reliéfu: partner24 – Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Přednášky na VUT s ukázkami laboratoří: partner20 – Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Teorie a praxe v polytechnických kroužcích: partner04 – Gymnázium J.G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o. - prezentace: 
 • Využití systému PASCO v experimentální výuce přírodních věd: partner02 – EKO GYMNÁZIUM Brno, o.p.s. - prezentace: 
 • Polytechnický kroužek – motivace k technické profesi: partner15 – Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Polytechnika není jen pracovní výchova: partner11 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Rukodělné kroužky: partner22 – Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace - prezentace: 
 • PolyGram – Teorie a praxe: partner18 – Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Zájmový kroužek Robotika a RC technika: partner26 – Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Zapojení do projektu – možnosti rozvoje školy: partner16 –Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace - prezentace: 
 • Z činnosti kroužků na SPŠ Jedovnice: partner17 – Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace - prezentace: 

Závěr konference aula

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.