KaPoDaV (ukončený)

Informace o projektu

Název projektu: KaPoDaV-Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Doba trvání: od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu: 54 430 905,17 Kč

Anotace projektu:

Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v jihomoravském kraji v oblastech kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče, veřejnost atd. Projekt je tvořen jako průřezový mezi různými stupni primárního a sekundárního vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zavedení, případně rozšíření stávající, metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území JMK bude nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Řízení metodické podpory bude zabezpečeno z příspěvkových organizací JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR. Součástí metodické podpory bude zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v JMK. Vybrané a v projektu ověřené metodické aktivity budou po skončení projektu financovány z rozpočtu JMK.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.