KaPoDaV (ukončený)

Splnění cílů projektu

Cíle projektu:

  1. Zavést, případně rozšířit stávající metodickou podporu pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Součástí metodické podpory bude zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v JMK. Vybrané a v projektu ověřené metodické aktivity budou po skončení projektu financovány z rozpočtu JMK.
  2. Nastavit systém metodické podpory učitelů na území JMK založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe.
  3. Zabezpečit řízení metodické podpory z příspěvkových organizací JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.
  4. Zmapovat a evaluovat vytvořené výukové materiály z projektů OP VK v JMK s financováním vybraných a v projektu ověřených metodických aktivitách po skončení projektu z rozpočtu JMK.

Podrobný popis podmínek, splnění parametrů a indikátorů

V rámci projektu byly realizovány celkem 4 klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu, které bylo zajišťováno pracovníky oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství KrÚ JMK. Realizační tým žadatele pravidelně komunikoval se všemi partnery a jejich odpovědnými zástupci, a to ohledně výkazů práce, monitorovacích indikátorů, zpráv o realizaci, žádosti o platbu apod.

KA 02 Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

KA 03: Zvyšování profesní kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

KA 04: Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

Klíčové aktivity KA 02, KA 03 a KA 04 realizovalo 10 partnerů projektu s finančním příspěvkem, kteří disponovali materiálním a administrativním zázemím potřebným ke splnění projektových cílů. Na straně partnerů projektu byla realizace projektových aktivit zabezpečena odbornými garanty jednotlivých partnerů. Klíčovým partnerem pro aktivity KA 02 a KA 03 bylo Centrum vzdělávání všem (do 31.12.2018 součást partnera projektu P1 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace a od 1.1.2019 součást partnera projektu P11 JCMM, z.s.p.o.).

V rámci realizace klíčových aktivit projektu byly splněny všechny jeho parametry a jak je uvedeno v tabulce Naplnění monitorovacích indikátorů i 8 z 9 indikátorů. Plnění indikátoru 521 05 Počet produktů vzdělávání k podnikavosti na 94,5 % bylo ovlivněno pandemií Covid 19, kdy část plánovaných žákovských miniprojektů v r. 2020 nebylo možno realizovat on-line.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.