Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje docx
Velikost přiloženého souboru 742,8 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál, dle autora „obsahuje výklad, názornou ilustraci a důkaz vlastností Apolloniovy kružnice“.

Úvodem je definována Appoloniova kružnice jako množina bodů jisté vlastnosti.

Pro lepší pochopení je materiál doplněn animací, která se však zobrazuje jen v souboru typu .docx (možná by bylo lepší vložit odkaz na applet, který by si čitatel mohl ovládat dle potřeby).

Po animaci se autor zaměřil na důkaz vlastností Appoloniovy kružnice. Řešení je pak uvedeno na závěr materiálu, takže studenti mohou materiál využít i jako procvičení svých dovedností dokazování.

Materiál je zpracován dostatečně podrobně a pečlivě. Náročností a tématicky bych materiál zařadil do seminárních hodin či kroužků pro zájemce o tuto tématiku než do běžné hodiny matematiky.

Za nedostatky lze považovat značení bodů jako puntíků místo obvyklých křížků (průsečíků) a nekompatibilnost souboru s volně šiřitelným nekomerčním softwarem

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.