Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,5 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen pro podporu M-kroužku na gymnáziu Tř. kpt. Jaroše a je rozdělen na dvě části. Listy č. 1–3 jsou koncipovány jako pracovní list pro žáka či studenta a je proveden v anglickém jazyce. Na listech 4–7 jsou uvedena řešení úloh a komentáře autora.

Úvodem pracovních listů je zařazena tabulka na doplnění, která po vypracování může sloužit jako jednoduchý anglicko-český slovník vybraných pojmů z množinové matematiky. Po tabulce je zařazena doplňovačka obsahující pět nedokončených vět (v angl. jazyce). Na dalších dvou stranách autor uvedl dvě úlohy na Vennovy diagramy.

Práce je doplněna autorským řešením a komentáři pro učitele.

Jako drobný nedostatek bych považoval poněkud nesrozumitelnou větu pod prvním Vennovým diagramem.

Domnívám se, že materiál může posloužit pro zpestření výuky o množinách.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.