Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1022,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako nadstandardní výukový text pro práci s žáky s hlubším zájmem o matematiku. Může být využit jako rozšiřující učivo ve výběrových třídách či v matematických kroužcích, případně jako materiál k samostudiu pro nadané žáky.

Materiál se zabývá číselnými soustavami, zejména soustavou dvojkovou a šestnáctkovou, vysvětluje principy převádění čísel mezi soustavami a analogické fungování pravidel pro počítání s čísly v různých soustavách. Velká pozornost je v materiálu věnována využití číselných soustav v počítačovém zpracování dat a v počítačové teorii barev, materiál se okrajově zabývá i problematikou šifrování a využití číselných soustav v jednodušších šifrovacích principech. Tím je materiál vhodný i jako rozšiřující materiál pro výuku informatiky, případně pro projektovou výuku zahrnující matematická východiska ve výuce informatiky a kryptografie.

Výukový text je vhodně doplněn otázkami a příklady, které mají žáci řešit samostatně, řešení všech úloh je součástí materiálu. 

Materiál je velmi pěkně zpracován i po stránce formální, text je vhodně strukturován, materiál je přehledný, jasný a srozumitelný. 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.