Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,0 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určený především pro podporu vyučujících, kteří pracují se studenty s výrazným zájmem o matematiku. Může se jednat o výběrové skupiny nebo např. matematické kroužky.

Práce je rozčleněna do tří částí dle časového období: Matematika po přelomu letopočtu, Matematika ve středověku a Matematika v renesanci.

Prezentace je koncipována jako kostra přednášky pro vyučujícího, který má značné znalosti z historie matematiky a má přehled o významných matematicích a jejich dílech napříč staletími.

V části Matematika po přelomu letopočtu se autor zaměřil na Diofanta z Alexandrie a jeho práci (kongruence, pravidla dělitelnosti).

Druhá část je věnována matematice ve středověku. Autor se zmínil o Brahmaguptovi, o Al-Choremím, o Fibonaccim, o Chuquetovi, o Rudolffovi, o Recordeovi, o Bombelliovi a hlavně o práci G. Cardana (řešení kubických a kvartických rovnic).

Poslední část je věnována matematice v období renesance. Do této části jsou zahrnuty zmínky o závěrech práce Newtona, Leibnize, Agnesi, Maclaurina, Weierstrasse a Cauchyho.

Domnívám se, že materiál je zpracován přehledně a je vhodný pro použití při výuce či mimoškolní činnosti zaměřené především na talentované zájemce o historii matematiky.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.