Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 6,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku zlomky netradiční hravou formou. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem sedm různorodých úkolů zaměřených na práci se zlomky, zejména se úlohy zaměřují na zápis zlomku jako části celku, vyjádření zlomku pomocí části celku, početní operace sčítání a odčítání zlomků, úprava zlomků pomocí krácení a rozšiřování, porovnávání zlomků. Všechny úlohy v materiálu jsou velmi zdařile graficky zpracovány, čtenáře zadáním provází postavičky skřítků, které materiál činí pro žáky atraktivním. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.