Výukové materiály

Studijní program Polytechnika
Anotace Kroužek Informatiky pro žáky EKO Gymnázia v Brně obsahuje celkově tři tematické okruhy. Prvním tematickým okruhem je Tvorba weobých stránek, kde se žáci seznámi se základy tvorby webových stránek v online prostředí. Druhým tématem je programovatelný osobní robot Edison, kterého žáci programují v grafickém prostředí. Třetím tématem je 3D grafika a 3D tisk, kde žáci modelují ve 3D grafickém editoru a seznámí se s možností 3D tisku. Kroužek Informatiky je realizován odbornými pedagogy v počítačové učenbně, která je vybavena počítači, 3D tiskárnou, data projektorem a roboty Edison. Samotný kroužek probíhá jednou týdně s časovou dotací dvě vyučovací hodiny a výuka navazuje na rozvrh hodin žáků a probíhá tedy mimo hlavní rozvrh školy.
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 734,5 KB
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.