Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 523,3 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení učiva o rovinných útvarech formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na dvaceti devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje dvaceti pěti úlohám na obsahy rovinných útvarů (čtyřúhelník, rovnoběžník, trojúhelník, kruh, lichoběžník) vždy po pěti úlohách.

Úlohy jsou zadávány formou slovních úloh, což je velmi pozitivní.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek, chyby typografického charakteru, ale hlavně nefunkčnost hry. Je problematické v materiálu typu .pdf nejdříve zobrazit zadání a teprve následně i řešení.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie. Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.

Vzhledem k nefunkčnosti hry lze materiál použít jako sadu příkladů na procvičování.


 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.