Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 291,8 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál by měl dle autorky sloužit „…k uplatnění teoretických poznatků z planimetrie při praktických výpočtech v cukrářské praxi“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet velikosti fondánové hmoty na povrch dortu. Na závěr je zadán úkol pro studenty na totožné téma.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek a chyby typografického charakteru.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití znalostí získaných z planimetrie. Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.