Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pptx
Velikost přiloženého souboru 305,3 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint je určen k procvičení tématického celku společný dělitel dvou a více čísel. Materiál obsahuje úvodní část, ve které jsou připomenuty pojmy dělitel a společný dělitel, následují dvě vzorové řešené slovní úlohy včetně postupu hledání společného dělitele. V poslední části prezentace autor žákům předkládá čtyři úlohy k samostatnému procvičení látky.

Po obsahové stránce je prezentace v pořádku, autor nabízí více možností, jak společného dělitele čísel hledat, předložené úlohy jsou pestré a zajímavé, náročnost úloh nepřesahuje výstupy RVP. 

Po formální stránce prezentace vykazuje četné nedostatky. Pozadí prezentace je nevhodně zvolené z hlediska čitelnosti textu (barevný přechod, tmavá barva a tmavý text). Při otvírání prezentace v jiném programu než MS PowerPoint je text na některých stránkách posunut přes jiný text, takže se stránka stává zcela nečitelnou. Materiál nesplňuje požadavky správně vytvořené prezentace - příliš mnoho textu na stránce, dlouhé texty, patkový font. Pro tento účel by bylo vhodnější prezentovat předložené úlohy jiným způsobem (textový dokument, pracovní list...).

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.