Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 151,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a ověření znalostí žáků po probrání celku výrazy s proměnnou. Materiál je koncipován jako čtvrtletní test znalostí žáků devátého ročníku, obsahuje 6 sad otevřených úloh zaměřených na sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů (dvojčlenů), dále na využití vzorců pro druhou mocninu dvojčlenu nebo rozdíl druhých mocnin, úpravu výrazů na součin a také na základy práce s lomenými výrazy (určování podmínek, za nichž má výraz smysl, krácení a rozšiřování výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů).

Úlohy jsou přiměřené náročnosti, vyžadují práci nejen s celočíselnými, ale i desetinnými koeficienty nebo koeficienty ve tvaru zlomku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. 

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.