Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 157,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál v podobě pdf dokumentu je určený k procvičení a opakování celku rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, smíšené číslo, desetinný zlomek. Do pracovního listu je zařazeno celkem 11 různých cvičení, které na sebe logicky navazují. Součástí pracovního listu je správné řešení, materiál lze tedy žákům zadat i jako samostatné cvičení s možností kontroly. Materiál je vhodně strukturován a po formální stránce zdařile zpracován, což zvyšuje míru atraktivity materiálu pro žáky.

V prvním cvičení jsou žáci vybízeni k rozšiřování zlomku různými čísly. Mezi těmito čísly k rozšíření se vyskytuje také číslo nula - je potřeba před zadáním žákům okomentovat, že rozšiřování číslem nula není vhodné, neboť mění hodnotu zlomku! 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.