Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pptx
Velikost přiloženého souboru 1,4 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určen pro výuku tematického celku Finanční matematika, přičemž se materiál blíže věnuje rozpočtu domácnosti.

V materiálu je nejdříve popsán domácí rozpočet a jeho tvorba (příjmy domácnosti a výdaje domácnosti) a následně i tři úlohy, kde sestavení rozpočtu hraje hlavní roli.

Všechny tři úlohy jsou jasně zadány a jsou i přehledně vyřešeny s drobnými nedostatky především typografického charakteru. Jako velmi pozitivní považuji, že všechny tři úlohy korespondují s reálným životem.

Spíše než do matematiky patří materiál do speciálního odborného předmětu.

Z důvodu absence vhodné nabídky v kategorizaci byl materiál zařazen do Obsahu učiva Statistika, práce s daty.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.