Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 409,2 KB
Popis k celkovému hodnocení

Daltonský pracovní list je určený k souhrnnému prověření znalostí žáků sedmého ročníku (není specifikováno, zda jde o opakování v pololetí nebo na konci roku). Obsahuje 6 různorodých příkladů - jednoduché příklady k procvičení výrazů, dvě jednoduché lineární rovnice, triviální úlohu na výpočet obsahu trojúhelníka a zadání dvou konstrukčních úloh čtyřúhelníků. Vzhledem k různorodosti osnov na školách a různé látce probírané v sedmém ročníku není materiál prakticky možné použít  bez úprav.

Materiál obsahuje autorské řešení. Popis konstrukce kosodélníku obsahuje formální chybu, v zápisu je uvedeno, že žák sestrojuje úhel KLM, ale bod M je vrcholem čtyřúhelníku, jehož umístění teprve z dalších bodů konstrukce vyplyne. Nahradit v  bodu 2 zápisu konstrukce bod M bodem X

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.