Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 699,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je autorkou zamýšlen jako zadání třetí čtvrtletní práce v sedmém ročníku ve dvou variantách. Příklady jsou různorodé a jsou zaměřené zejména na konstrukční úlohy a početní geometrii (trojúhelník, čtyřúhelníky) a na procenta. 

Ve skupině A zadání  příkladu 3 obsahuje chybu - s takto zadanými rozměry nemůže trojúhelník PQR existovat (délka strany q, což je přepona pravoúhlého trojúhelníka, je menší než délka výšky na stranu r, což je v tomtéž trojúhelníku odvěsna). Před zadáním žákům je zapotřebí tuto chybu opravit. Ve výpočtu se délka strany q neprojeví, tedy na její délce nezáleží. 

Materiál zřejmě nebude vzhledem k různorodosti osnov ve školách a vzhledem ke specifičnosti zadání možné použít bez dalších úprav v zadání (zadáních). 

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení obou skupin.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.