Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 410,4 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autora určen pro „… podporu k výuce celku Rovnice a nerovnice na SŠ, …“, přičemž využití je předpokládáno především na gymnáziích.

Materiál je rozdělen na čtyři části: Nerovnice (a rovnice) v podílovém tvaru; Kvadratické nerovnice; Nerovnice s neznámou pod odmocninou; Nerovnice s parametry.

První část začíná krátkým úvodem, po němž následuje zadání dvou úloh, přičemž v první úloze je celkem osm zadání. Po zadání je zařazeno poměrně podrobné řešení s návody a výsledky.

Ve druhé části o kvadratických nerovnicích je možné nejdříve nastudovat definici kvadratické nerovnice a také obecný návod na řešení. Po vysvětlení následuje ve třech úlohách celkem deset podúloh. Závěr je opět věnován návodům k řešení a výsledkům úloh.

Třetí část opět začíná krátkým úvodem včetně obecného návodu na řešení. Po šesti ukázkových příkladech následuje deset úloh na procvičení daného učiva, přičemž za zadáními jsou návody k řešení a výsledky úloh.

Poslední kapitola začíná rovnou šesti ukázkovými příklady s poměrně podrobnými řešeními. Po příkladech autor zařadil tři úlohy s celkem dvanácti podúlohami. Materiál je zakončen návody k řešení a výsledky úloh.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a ani typografického charakteru.

Celý materiál je zpracován velmi přehledně a svojí náročností úloh je určen především pro žáky gymnázií.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.