Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 363,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál obsahuje tři sady úloh, které dle autorky „… mohou sloužit jako závěrečné opakování učiva matematiky v 8. ročníku“.

Úlohy jsou vybrány z tematických celků: Mnohočleny, Výrazy, Lineární rovnice, Slovní úlohy řešené rovnicemi, Obsah a obvod trojúhelníku a Objem válce.

Sady úloh jsou označeny A, B a C. Lze konstatovat, že sady A a B jsou velmi podobné a bodově odpovídající. Sada C je jednodušší vůči sadám A i B a má i celkově méně bodů.

Všechny tři sady jsou doplněny o výsledky. Kromě osmých úloh jsou všechny výsledky správné. V osmé úloze by dle zadání měl dostačovat jen zápis vztahu, neboť v zadání není vyžadována hodnota výrazu. Navíc ve výsledku osmé úlohy v sadě A chybí jednotky – centimetry.

Obtížností lze všechny tři sady zařadit spíše mezi ty jednodušší písemné práce, ale i ty mohou mít své příznivce.

Celý materiál lze využít také při procvičování a k přípravě na písemnou práci na daná témata. Je otázkou, zda daný výběr odpovídá probranému učivu na jednotlivých školách. V případě, že ano, lze materiál použít beze změny „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.