Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 413,9 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autora určen pro „… podporu k výuce celku „Rovnice a nerovnice“ na SŠ, …“, přičemž využití je předpokládáno především na gymnáziích.

Materiál je rozdělen na dvě části: Soustavy nelineárních rovnic a Lineární diofantické rovnice.

V první část začíná krátkým úvodem, po němž následuje pět příkladů soustav nelineárních rovnic, z nichž čtyři jsou o dvou neznámých a poslední je o třech neznámých. Všechny úlohy jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením s vysvětlením. Závěr této části je věnován devíti úlohám na dané téma, které je zakončeno výsledky a návody k řešení.

Druhá část je věnována Lineárním diofantickým (diofantovským) rovnicím. Úvodem autor definuje lineární diofantickou rovnici a následně se věnuje řešitelnosti těchto rovnic včetně tří vysvětlujících příkladů. Po teorii jsou zařazeny další tří příkladů na lepšímu pochopení studované problematiky. Pro procvičení látky je určeno osm úloh, k nimž jsou na konci uvedeny výsledky a návody k řešení.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a ani typografického charakteru.

Celý materiál je zpracován velmi přehledně a svojí náročností úloh je určen především pro žáky gymnázií.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.