Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,6 MB
Popis k celkovému hodnocení

Dle autora je je cílem materiálu „… zpestřit výuku prostřednictvím propojení základních vztahů pro obvody a obsahy rovinných útvarů s fraktálními útvary.“. Materiál se zaměřuje na jeden z mladších oborů matematiky na tzv. fraktály, které zavedl v roce 1975 B. Mandelbrot.

Pracovní list je určen pro starší žáky ZŠ a pro žáky SŠ, ale je možné se jím nechat inspirovat při přípravě procvičovacích hodin geometrie na celém II. stupni ZŠ.

Úvodem autor shrnul historický vývoj objevování geometrických struktur v sobě se opakujících (soběpodobných).

Hlavní část práce je věnována výpočtům obvodů a obsahů čtyř vybraných objektů, které jsou zpracovány ve čtyřech úlohách: Kochova křivka, Sierpińského trojúhelník, Sierpińského koberec a Hilbertova křivka (v rámci zdrojů je ještě uveden odkaz na Möbiovu pásku). Výsledky úloh jsou uvedeny na konci materiálu.

Závěr materiálu je věnován zmínce o topologické dimenzi a fraktální dimenzi včetně Cantorova diskontinua a výskytu fraktálů v různých oblastech vědy či v přírodě.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Nebylo by asi na škodu na úvod rozšířit úlohy ještě o Fraktálový strom (např. https://www.fraktaly.cz).

Materiál svým zaměřením sice nezapadá do běžné základoškolské či středoškolské výuky, ale je možné jej využít v některých speciálních hodinách (motivační hodina geometrie na ZŠ či příprava na přijímací zkoušky na SŠ) či v zájmových kroužcích zaměřených na matematiku.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.