Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 4,4 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen pro potřeby matematicky zaměřené exkurze do Technického muzea v Brně, lze jej ale využít mnohem šířeji. Jde o materiál inspirativní, přinášející velké množství nápadů a odkazů na dostupné zdroje, přičemž samotné didaktické využití zdrojů již autor nechává na čtenáři. 

V úvodu materiálu je krátce popsána metodika jak lze materiál využít a jak jej využil sám autor při exkurzi do TM a také didaktické vysvětlení, jak může materiál tohoto typu přispívat k rozvoji matematického a logického myšlení žáků. Následuje bohatý zásobník úloh, které lze využít pro splnění zadání exkurze, tento zásobník lze využít i jindy a jinak, včetně běžných hodin matematiky, náplně M kroužků a podobně.

V zásobníku najde čtenář množství odkazů na on-line zdroje různých typů logických a matematicky zaměřených úloh, zejména úloh z rovinné a prostorové geometrie. Dále autor předkládá náměty na práci s různými dostupnými typy stavebnic, hlavolamů a her, včetně velkého množství didaktických pomůcek vlastní výroby. Tato část už není okomentovaná, ani nejsou uvedeny zdroje, kde lze představené pomůcky sehnat, materiál může ale sloužit jako inspirace pro šikovné učitele, kteří rádi tvoří pomůcky svépomocí. 

Poslední část materiálu tvoří kvíz tematicky spojený s exkurzí do TM - otázky se týkají života a tvorby Nikoly Tesly, kvíz lze tedy nabídnout i kolegům fyzikářům k využití při výuce elektrotechnických témat. 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.