Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,5 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je dalším z řady netradičních zážitkových materiálů autorky Petry Bidmanové. Je určen jak učitelům, kteří do výuky zařazují prožitkové vjemy a hledají alternativní cestu k výuce matematiky prostřednictvím zážitků a emocí, tak učitelům, kteří hledají způsob, jak ověřit skutečné porozumění vyučovaným tematickým celkům.

V první části materiálu autorka navrhuje, jak lze prožitkové hodiny v matematice prakticky zařazovat do pravidelného rozvrhu a metody, jak žákům prožitek matematiky zprostředkovat a jaké benefity tento způsob výuky může přinášet žákům a vyučujícímu.

Druhá část materiálu je tematicky zaměřena na procvičování tematických celků směsi a společná práce. Netradičním a originálním přístupem předkládá slovní aplikační úlohy, které jsou již vyřešené, a to dvěma různými způsoby. Jeden ze způsobů je "klasický" matematický způsob, jak úlohy tohoto typu řešit, druhý způsob vychází z propojení s fyzikou nebo logickou úvahou. Obě řešení jsou žákům předloženy jako různá řešení téhož problému dvěma kamarádkami, úkolem žáků je ve skupinách o řešeních diskutovat, vybrat jedno z řešení pro svoji skupinu a to poté použít v podobném typu úlohy. Podporovány jsou také vlastní, originální způsoby řešení. Tento netradiční způsob podporuje kreativitu žáků a legitimizuje možnost dospět k cíli různými cestami. Zároveň jsou předložené úlohy netriviální, často musí žák nejprve dle své úvahy vhodně zvolit velikost některé proměnné a druhou neznámou vyjádřit pomocí ní.

Ve třetí části materiálu jsou předloženy recepty a návody, jak výuku matematiky dále v červnu zpestřit prací s přírodninami a bylinkami.

Doporučujeme materiál jako inspirativní nejen pro učitele alternativních forem výuky, ale také učitelům v běžných třídách jako materiál rozvíjející matematickou gramotnost a kreativitu žáků.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.