Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 818,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určen pro podporu výuky o rovnicích s absolutní hodnotou.

Materiál se skládá z devíti výukových snímků. Jeden snímek je věnován jednoduchému vysvětlení, jak se řeší rovnice s absolutní hodnotou a zbývajících osm snímků je věnováno dvěma příkladům (celkem čtyřem úlohám) se vzrůstající obtížností. Všechny úlohy jdou doplněny o poměrně podrobná autorská řešení.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled některých jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce tematického celku Rovnice s absolutní hodnotou při výuce žáků na SŠ „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.