Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 699,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro podporu výuky o využití exponenciálních a logaritmických rovnic při řešení úloh z možných reálných situací.

Materiál se skládá ze čtyř výukových snímků, tj. ze čtyř přiměřeně obtížných úloh. Všechny úlohy jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

Materiál téměř neobsahuje chyby matematického charakteru (výjimku tvoří jmenovat posledního zlomku ve čtvrté úloze, který má být záporný, tj. výsledek vyjde kladný). Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled některých jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce žáků SŠ u tematického celku Využití exponenciálních a logaritmických rovnic na SŠ „tak jak je“ (s přihlédnutím k chybě u čtvrtého příkladu).

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.