Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 570,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro zjištění zpětné vazby po probrání učiva o rovnicích a nerovnicích.

Materiál se skládá z deseti výukových snímků, tj. z deseti úloh. Materiál je koncipován jako test, kdy se nejdříve zobrazí zadání úlohy a teprve po dalším kliknutí (či kliknutích) se zobrazí správný výsledek (či výsledky).

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled některých jednotlivých objektů v prezentaci. Zřejmě podstatný nedostatek je na snímku 3 u první úlohy, kde se jeden z výsledků (b) zobrazí hned se zadáním.

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při opakování tematického celku Rovnice a nerovnice při výuce žáků na SŠ „tak jak je“ (s přihlédnutím k nedostatku u úlohy 1).

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.