Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 496,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro podporu výuky o využití kvadratických rovnic při řešení slovních úloh.

Materiál se skládá ze tří výukových snímků, které jsou věnovány třem úlohám, z nichž dvě se týkají učiva o pravoúhlém trojúhelníku a jedna se týká povrchu rotačního válce. Je škoda, že žádná úloha se netýká nějaké situace z běžného života.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled některých jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce tematického celku Kvadratické rovnice - využití při výuce žáků na SŠ „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.