Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 775,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro podporu výuky o logaritmických rovnicích.

Materiál se skládá z pěti výukových snímků.

První dva snímky jsou věnovány definici logaritmické rovnice, některá pravidla pro logaritmické rovnice a jednoduchý postup řešení logaritmických rovnic.

Zbývající tři snímky jsou věnovány třem přiměřeně obtížným úlohám s rostoucí obtížností, které jsou doplněny poměrně podrobnými autorskými řešeními.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.).

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce tematického celku Logaritmické rovnice při výuce žáků na SŠ „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.